Studijske ture u Estoniji i Sloveniji

by Mustafa Zvizdić
1,4K views

Predstavnica KJU za zaštićena prirodna područja u prethodnom periodu je učestvovala u studijskim turama u  Estoniji i Sloveniji.

Poslije konferencije Green destinations u Estoniji, od 11. do 12. oktobra organizovana je studijska tura, a posjećeni su Jarvamaa, Nacionalni park „Soomaa“ i grad Parnu, gdje su se učesnici upoznali s načinima održivog razvoja i turističke ponude koja uključuje tradicionalne poslove kao što je npr. izrada  čamaca od drveta.

Posjetom Nacionalnom parku „Soomaa“ učesnici su imali priliku da se upoznaju s najstarijim ekološkim krajolikom u Estoniji koji u nekim slučajevima dostižu do 10.000 godina starosti. Tradicionalni način obilaska tog krajolika je korištenje krplji kojim se sklanjaju šiljci da se ne bi oštetio površinski sloj treseta. Područje je jako bogato jezerima koja u nekim slučajevima dostižu dubinu do četiri metra. Grad Parnu je turistička i ljetna destinacija Estonije, ali predstavlja i zeleni grad koji turizam i turističku ponudu gradi prema održivom razvoju. Tokom ture učesnici su imali priliku da upoznaju porodične biznise, restorane koji sarađuju s lokalnom zajednicom.

Studijska tura u Sloveniji je takođe imala za cilj upoznavanje učesnika sa zelenim destinacijama i načinima turističke ponude, razvojem ponude na održivi način te kako se radi na disperziji turista na području cijele destinacije.

Prvi dan ture posjećena je Ljubljana, koja je platinasta destinacija, gdje su se učesnici upoznali s novim načinima održavanja zelenih krovova, što znači da se u gradskoj jezgri proizvodi med i postavljaju košnice. Tokom ture posjećene su srebrne destinacije Radovljica i Žirovnica, a učesnici su obišli i jezero Bled i kamp Šobec koji ima certifikat Green Key. Zadnji dan studijske ture je bio rezervisan za posjetu gradu Kranj, koji je platinasta destinacija. Nakon obilaska Kranja, učesnici su imali priliku da prošetaju podzemnim tunelima koji su izgrađeni tokom 2. svjetskog rata i koji se sada koriste kao nova turistička ponuda. U tim tunelima postoji info-centar SOS Proteus, gdje se može pogledati čovječija ribica.

Povezane objave