Novosti

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana biološke raznolikosti, 21. maja na Vrelu Bosne  održana je praktična edukacija o bogatoj raznolikosti ptičijih vrsta na području Spomenika prirode “Vrelo Bosne”. U pratnji ornitologa, učenici osnovne …

U sklopu obilježavanja dvadesete godišnjice proglašenja područja Skakavca spomenikom prirode, uposlenici KJU za zaštićena prirodna područja, zajedno sa članovima Planinarskog društva „Skakavac“, realizovali su 11. maja akciju čišćenja, prolongiranu zbog vremenskih uslova. …

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 22. aprila na zaštićenom području Trebevića obilježen je Dan planete Zemlje. Učenici osnovne škole „Vrhbosna“ iz Sarajeva i Četvrte gimnazije sa Ilidže pripremili …

Tokom radnog sastanka održanog 5. aprila s predstavnicima GIZ-a i  partnerima u okviru programa EU4Business Recovery, koji će se realizovati u saradnji sa Općinom Centar i Sarajevskom razvojnom agencijom SERDA, direktor KJU …

U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu 31. marta održana je druga radionica u okviru projekta „ADRIATICAVES PLUS“. Radionicu je organizovala KJU za zaštićena prirodna područja i na njoj su prezentirani dosadašnji rezultati. …

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana voda, 22. marta na Vrelu Bosne održan je Festival voda na kojem su učenici osnovne škole „Nafija Sarajlić“ iz Sarajeva izveli bogat i interesantan program. Na festivalu …

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja,  21. marta u Informaciono-edukativnom centru na Bijambarama obilježen je Svjetski dan zaštite šuma. Učenicima osnovne škole “Srednje” iz Srednjeg je održano predavanje o …