Obavještenja

S obzirom na veliki broj upita od strane medija, turističkih agencija i posjetitelja zaštićenih područja, smatramo da trebamo dati dodatna pojašnjenja javnosti kada je u pitanju novi cjenovnik usluga na zaštićenim područjima. …

S obzirom na zainteresiranost javnosti vezano za dešavanja koja se odnose na gradnju i sječu šuma na području planine Trebević, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja obavještava da se trenutno na …