Cjenovnici

Cjenovnik Vrelo Bosne

ULAZNICA ZA POSJETU SPOMENIKU PRIRODE “VRELO BOSNE”

Strani posjetioci i turisti
Kategorija: Odrasle osobe
6,00 KMpo osobi
Strani posjetioci i turisti
Kategorija: Djeca starosti 6-18 godina
3,00 KMpo osobi
Djeca
Kategorija: do 6 godina
besplatno
Domaći posjetioci
Kategorija: Odrasle osobe
3,00 KMpo osobi
Domaći posjetioci
Kategorija: Penzioneri,djeca starosti 6-18 godina
2,00 KMpo osobi
Domaći posjetioci
Kategorija: Dodatno povlaštena lica
1,00 KMpo osobi
 • Prodaja razglednica sa motivima zaštićenih prirodnih područja
  2,00 KM

CIJENE USLUGA PREVOZA ELEKTRIČNIM VOZILOM

 • Vožnja na relaciji Vrelo Bosne- Stojčevac za maksimalno 3 osobe- po 1 turi
  20,00 KM
 • Vožnja na relaciji STOJČEVAC- VRELO BOSNE za maksimalno 3 osobe- po 1 turi
  20,00 KM

cijene komercijalnih usluga

 • SNIMANJE U PROSTORU U KOMERCIJALNE SVRHE
  35,00 KM/sat
 • SNIMANJE U PROSTORU U KOMERCIJALNE SVRHE
  200,00 KM/dan
 • Snimanje u pećini u komercijalne svrhe
  50,00 KM/sat
 • Snimanje u pećini u komercijalne svrhe
  300,00 KM/dan
 • Organizacija događanja na otvorenom koja ne uključuje usluge Javne ustanove
  50,00 KM/sat
 • Organizacija događanja na otvorenom koja ne uključuje usluge Javne ustanove
  300,00 KM/dan
Napomene

Oslobađanje na cijene ulaza u područje Spomenika prirode “Vrelo Bosne” imaju slijedeće kategorije
posjetilaca i turista:
1. Djeca bez roditeljskog staranja sa pratiocima
2. Djeca sa poteškoćama u razvoju sa pratiocima
3. Djeca do 6 godina starosti i
4. Naučne i obrazovne institucije, te organizacije nevladinog sektora koje se bave zaštitom okoliša
uz prethodnu najavu i pismenu saglasnost direktora Javne ustanove.

Pod dodatno povlaštenim kategorijama posjetilaca smatraju se:
1. Stanovništvo sa prebivalištem na području općine na kojoj se nalazi područje Spomenika prirode
“Vrelo Bosne” uz pokaz identifikacionog dokumenta;
2. RVI uz pokaz odgovarajućeg dokumenta;
3. Šehidske porodice i porodice poginulih boraca uz pokaz odgovarajućeg dokumenta.

Dodatno povlaštene kategorije posjetilaca popust ostvaruju samo na cijene ulaza u područje
Spomenika prirode “Vrelo Bosne”.

Cjenovnik Bijambare

ULAZNICE U ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „BIJAMBARE“ Strani posjetioci i turistiKategorija: Odrasle osobe5,00 KMpo osobi Strani posjetioci i turistiKategorija: Djeca starosti 6-18 godina3,00 KMpo osobi DjecaKategorija: do 6 godina starostibesplatno Domaći posjetiociKategorija: Odrasle osobe2,00 KMpo osobi Domaći posjetiociKategorija: Penzioneri,djeca starosti 6-18 godina1,00 KMpo osobi Domaći posjetiociKategorija: Dodatno povlaštena lica1,00 KMpo osobi
 • Prodaja razglednica sa motivima zaštićenih prirodnih područja 2,00 KM
ULAZNICE U SREDNJU BIJAMBARSKU PEĆINU
Strani posjetioci i turistiKategorija: Odrasle osobe6,00 KMpo osobi Strani posjetioci i turistiKategorija: Djeca starosti 6-18 godina4,00 KMpo osobi DjecaKategorija: do 6 godina starostibesplatno Domaći posjetiociKategorija: Odrasle osobe4,00 KMpo osobi Domaći posjetiociKategorija: Penzioneri,djeca starosti 6-18 godina3,00 KMpo osobi Domaći posjetiociKategorija: Grupne ulaznice za studente i djecu starosti 6-18 godina2,00 KMpo osobi
 • Prodaja razglednica sa motivima zaštićenih prirodnih područja 2,00 KM
 • Usluge pratnje vodiča po zaštićenom području 100,00 KM/sat
 • PARKIRANJE AUTOBUSA 5,00 KM/dan
 • IZNAJMLJIVANJE BICIKLA 1 SAT 3,00 KM svaki naredni sat se uvećava za 2,00 KM
 • IZNAJMLJIVANJE SANKI 1 SAT 2,00 KM svaki naredni sat se uvećava za 1,00 KM
 • TURISTIČKA KARTA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA 3,00 KM
 • RAZGLEDNICA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA 0,50 KM
 • USLUGE PREVOZA TURISTIČKIM VOZOM • ZA ODRASLE OSOBE ( U JEDNOM PRAVCU) 1,00 KM
 • USLUGE VODIČA (ORGANIZOVANE ŠETNJE PARKOM) 15,00 KM/sat

CIJENA USLUGA PREVOZA TURISTIČKIM VOZOM NA ELEKTROPOGON

 • Vožnja turističkim vozom na elektropogon - ZA STRANE POSJETIOCE I TURISTE 2,00 KM
 • Vožnja turistički vozom na elektropogonZA DOMAĆE POSJETIOCE 1,00 KM
 • Vožnja turističkim vozom na elektropogon za djecu do 6 godina starosti i invalidne osobe besplatno

USLUGE IZDAVANJA SALE U OBJEKTU INFORMATIVNO-EDUKACIONOG CENTRA

 • Izdavanje sale u objektu "Bijambare" do 30 mjesta, sa pratećom opremom (LCD projektor, računar, WI – FI, flipchart, tehnička podrška...)/sat 60,00 KM/radni dan 80,00 KM/vikend
 • Izdavanje sale u objektu "Bijambare" do 30 mjesta bez prateće opreme /sat 50,00 KM/radni dan 70,00 KM/vikend

CIJENA KOMERCIJALNIH USLUGA

 • SNIMANJE U PROSTORU U KOMERCIJALNE SVRHE 35,00 KM/sat
 • SNIMANJE U PROSTORU U KOMERCIJALNE SVRHE 200,00 KM/dan
 • Snimanje u pećini u komercijalne svrhe 50,00 KM/sat
 • Snimanje u pećini u komercijalne svrhe 300,00 KM/dan
 • Organizacija događanja na otvorenom koja ne uključuje usluge Javne ustanove 50,00 KM/sat
 • Organizacija događanja na otvorenom koja ne uključuje usluge Javne ustanove 300,00 KM/dan

OSTALE USLUGE U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

 • PREZENTACIJA SPORTSKE I DRUGE OPREME I PROIZVODA 250,00 KM
 • POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA, MALI – 2 m2 300,00 KM/ mjesečno
 • POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA, SREDNJI - 4 m2 600,00 KM/ mjesečno
 • POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA, VELIKI - preko 8 m2 800,00 KM/ mjesečno
 • SNIMANJE U KOMERCIJALNE SVRHE, SPOTOVI I FILMOVI U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU 400,00 KM
 • SNIMANJE U KOMERCIJALNE SVRHE,SPOTOVI I FILMOVI U PEĆINI 500,00 KM
Turistički vozić
Termini polaska turističkog vozića za period juni, juli, august i septembar (polazište od parkinga) su radnim danima u 10.30, 11.20, 12, 12.40, 14, 14.40, 15.30, 16.10 i 16.50 sati a od info-punkta u 10.55, 11.40, 12.20, 13, 14.20, 15.10, 15.50, 16.30 i 17.30 sati. Termini polaska turističkog vozića (polazište od parkinga) su vikendom u ovom periodu u 10, 10.40, 11.20, 12, 12.40, 14, 14.40, 15.20, 16, 16.40 i 17.20 sati, a od info-punkta u 10.20, 11, 11.40, 12.20, 13, 14.20, 15, 15.40, 16.20, 17 i 17.40 sati. Termini polaska turističkog vozića za period april, maj, oktobar i novembar su radnim danima (polazište od parkinga) u 10.30, 11.30, 12.50, 14, 14.50, 15.50 i 16.40, a od info-punkta u 11, 12, 13.10, 14.30, 15.20, 16.20 i 17.10 sati. Termini polaska turističkog vozića (polazište od parkinga) su vikendom u ovom periodu u 10, 10.40, 11.20, 12.10, 13.30, 14.10, 14.50, 15.40, 16.20 i 17 sati, a od info-punkta u 10.20, 11, 11.40, 12.30, 13.50,14.30, 15.20, 16, 16.40 i 17.30 sati.
Termini ulaska u pećinu
Termini ulaska u Srednju bijambarsku pećinu za period juni, juli, august i septembar su radnim danima u 11, 12.30, 14, 15.15 i 16.40 sati, a vikendom od 11.10, 12.30, 13.30, 14.30, 15.40 i 16.30 sati. Maksimalan broj posjetilaca u jednom terminu ograničen je na 30 osoba. Kupovina ulaznica za pećinu je jedino moguća na info-punktu. Termini ulaska u Srednju bijambarsku pećinu za period april, maj, i oktobar su radnim danima u 11.15, 13.15 , 15.15 i 16.30 sati, a vikendom u 11, 12.30, 14, 15.15. i 16.40 sati. Srednja bijambarska pećina je od decembra do aprila zatvorena za posjetioce.
Napomene
Oslobađanje na cijene ulaza u područje Zaštićenog pejzaža"Bijambare" . Po dodatno povlaštenim kategorijama smatraju se: 1. Djeca bez roditeljskog staranja sa pratiocima 2. Djeca sa poteškoćama u razvoju sa pratiocima 3. Djeca do 6 godina starosti i 4. Naučne i obrazovne institucije, te organizacije nevladinog sektora koje se bave zaštitom okoliša uz prethodnu najavu i pismenu saglasnost direktora Javne ustanove. Pod dodatno povlaštenim kategorijama posjetilaca smatraju se: 1. Stanovništvo sa prebivalištem na području općine na kojoj se nalazi područje Zaštićenog pejzaža “Bijambare” uz pokaz identifikacionog dokumenta; 2. RVI uz pokaz odgovarajućeg dokumenta; 3. Šehidske porodice i porodice poginulih boraca uz pokaz odgovarajućeg dokumenta. Dodatno povlaštene kategorije posjetilaca popust ostvaruju samo na cijene ulaza u područje Zaštićenog pejzaža “Bijambare”.