Završeno anketiranje posjetilaca zaštićenih područja

by ZPPKS_Elma
207 views

Tokom mjeseca septembra rađena je anketa posjetilaca zaštićenih područja kojima upravlja KJU za zaštićena prirodna područja. Anketa je bila na engleskom i bosanskom jeziku i imala je za cilj intervjuisati po četrdeset posjetilaca za svako područja te obraditi podatke o njihovoj stručnoj spremi, starosnoj dobi, razlozima njihove posjete, učestalosti njihovih posjeta itd. Takođe su obrađene njihove primjedbe i sugestije, pa tako Ustanova sada ima vrlo jasnu sliku njihovog viđenja zaštićenih područja i može, na osnovu toga, unaprijediti svoju ponudu i sadržaje. Na osnovu ovih anketa, Ustanova će prilagođavati svoju strategiju željama i htijenjima posjetilaca.
Zanimljivo je istaći da je zaštićena područja posjetio veliki broj stranih državljana. Najveći rast posjeta stranaca, osim već poznatog interesa za Bijambare i Vrelo Bosne, zabilježio je Skakavac, bilo da posjetioci dolaze iz drugih država ili su nastanjeni u Sarajevu kao zaposlenici ambasada i raznih drugih misija. Njihove posjete su konstatne tokom cijele sedmice, ne dominiraju vikendi ili praznici. Stranih državljana ima iz svih dijelova svijeta, primjerice dolaze iz Barcelone, Varšave, Čikaga, Vankuvera, Abu Dabija, Roterdama, Osla, Malmea itd.
Ono što je zajedničko za sva tri područja jeste da je starosna dob vrlo raznolika i da ne preovlađuje nijedna starosna grupa. Najviše je posjetilaca sa visokom stručnom spremom, od kojih priličan broj dolazi prvi put. Vrijeme njihove posjete, suprotno očekivanjima, u većini se ne ograničava samo na vikend, već se ravnopravno proširuje i na radne dane. Kao razloge njihove posjete posjetioci navode odmor, u nešto manjem postotku zastupljena je rekreacija.
Impresije posjetilaca su u cjelini jako pozitivne. Izrazili su svoje oduševljenje izgledom zaštićenih područja, prevashodno oni koji su na područjima boravili prije deset i više godina.

Povezane objave