Prevencija, suzbijanje i kontrola šumskih požara na Skakavcu

by Mustafa Zvizdić
122 views

U organizaciji KJU za zaštićena prirodna područja, 20. juna je u sali Općine Stari Grad održana prezentacija Akcionog plana za prevenciju, suzbijanje i kontrolu šumskih požara na području Spomenika prirode „Skakavac“. Plan je izrađen u okviru projekta „Održivost zaštićenih područja u BiH“ (SPA), kojeg implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), a finansira Globalni fond za okoliš (GEF). Nakon uvodnog obraćanja Asada Jeleškovića, direktora Ustanova, koji je istakao značaj ovog akcionog plana, prisutnima je detalje i prioritete plana prezentirao dr. Mersudin Avdibegović, profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Navedeni su razlozi za izradu plana kao i tri najvažnije institucije za saradnju sa Ustanovom, upravljačem ovog područja, sa aspekta prevencije, suzbijanja i kontrole šumskih požara. Istaknuta je važnost međusektorke saradnje, koordinacije i komunikacije te podizanja svijesti javnosti o opasnosti i potrebi zaštite šuma od požara. Analizirane su tehničke i infrastrukturne pretpostavke, uključujući sistem ranog upozoravanja, a takođe i kadrovski kapaciteti te njihova edukacija i obuka. Učesnici su raspravljali o specifičnostima ovog područja i o najefikasnijoj strategiji njegove zaštite od požara.

Povezane objave