You are here

Početak » Preuzimanja

Zakonska regulativa

5 - Privremene upravljačke smjernice
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bentbaša" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/20)
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 43/20)
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 18/11)
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 35/08)
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Trebević" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 23/17)
Privremene upravljačke smjernice za zaštićeno područje "Bentbaša" ('Službeni list RBiH', Preuzmi)
6 - Odštetni cjenovnik i ostalo
Odštetni cjenovnik za naknadu štete na divljači u zaštićenim prirodnim područjima ('Službene novine FBiH', 09/14)
7 - Uredbe
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ('Službeni list RBiH', 6/92, 8/93, 13/94)
Uredba o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode ('Službene novine FBiH', 14/16)
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 22/16)
Uredba NATURA 2000 - zaštićena područja u Europi ('Službene novine FBiH', 43/11)

Stranice