You are here

Početak » Preuzimanja

Zakonska regulativa

Plan upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 18/11)
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 35/08)
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 25/07)
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Trebević" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 23/17)
1 - Zakoni
Zakon o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH', )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu ('Službene novine FBiH', 8/10)
Zakon o komunalnoj čistoći ('Službene novine Kantona Sarajevo', 7/16)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH', )
Zakon o vodama Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 18/10)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 43/16)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu ('Službene novine FBiH', 81/14)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu ('Službene novine FBiH', )
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ('Službeni list RBiH', 6/92, 8/93, 13/94)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH', )
Uredba o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode ('Službene novine FBiH', 14/16)
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 22/16)
Zakon o vodama ('Službene novine FBiH', )
Uredba NATURA 2000 - zaštićena područja u Europi ('Službene novine FBiH', 43/11)
Zakon o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH', )
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo', 6/10)

Stranice