Održana Međunarodna konferencija Mreže mediteranskih gradova za biodiverzitet (MEDIVERCITIES) pod nazivom “Od ekološkog urbanog planiranja do upravljanja biodiverzitetom na Mediteranu”

by ZPPKS_Elma
133 views

U organizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji s francuskim gradom Montpellierom, gdje se nalazi sjedište Medivercities sekretarijata, ICLEI – lokalnim vlastima za održivost i Sekretarijatom Konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznolikosti, od 15. do 17. maja, u hotelu „Europa“, u Sarajevu, održana je Međunarodna konferencija Mreže mediteranskih gradova za biodiverzitet (MEDIVERCITIES) pod nazivom „Od ekološkog urbanog planiranja do upravljanja biodiverzitetom na Mediteranu“.
U radu ovog skupa učestvovalo je 30-ak međunarodnih učesnika i više od 30 predstavnika iz BiH – resornih entitetskih i kantonalnih ministarstava, predstavnika zaštićenih područja, između ostalih i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, fakulteta i drugih institucija koje se bave zaštitom okoliša.
Posljednjeg dana konferencije potpisana je Sarajevska deklaracija kojom je naglašen značaj uloge lokalnih i regionalnih vlasti u održivom korištenju resursa i usluga biološke raznolikosti, te su precizirani dalji koraci članova Mreže u postizanju tog cilja.
Ovaj dokument su potpisali gradonačelnica Montpelliera Helene Mandroux i ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Zlatko Petrović.
U okviru konferencije, učesnici su posjetili područje Zaštićenog pejzaža „Bijambare“, gdje ih je direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Osman Delić upoznao sa dosad realizovanim projektima, kao i onim čija je realizacija u toku. Naročito je istakao značaj budućeg edukacionog centra, čije se otvaranje očekuje narednog mjeseca, kao mjesta dešavanja brojnih manifestacija i promocija.
Učesnici su imali priliku upoznati se sa ljepotom i osobenošću Bijambara, njenim bogatim biodiverzitetom i naporima koje Ustanova ulaže da se takva raznolikost zaštiti. Takođe su posjetili i Srednju bijambarsku pećinu, jedan od zaštitnih znakova ovog područja.

Povezane objave