Monitoring ihtiofaune na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo

by Mustafa Zvizdić
694 views

U organizaciji KJU za zaštićena prirodna područja, u sklopu obilježavanja Svjetskog dana voda, 22. marta, u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, održana je prezentacija rezultata projekta „Uspostava kontinuiranog monitoringa ihtiofaune na zaštićenim prirodnim prirodnim područjima Kantona Sarajevo“. Prisutnima su se obratili Adnan Medić ispred Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, prof.dr. Samir Đug ispred Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i direktor Asad Jelešković ispred organizatora ove prezentacije – KJU za zaštićena prirodna područja.

Nakon uvodnih obraćanja, prof.dr. Mahir Gajević, profesor na Odsjeku za biologiju PMF-a, govorio je o rezultatima projekta, o stanju ihtiofaune na svim zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajeva te o problemima s kojima su se susretali i koje su zatekli tokom monitoringa. Nakon njega, prof.dr. Enad Korjenić, profesor na Odsjeku za biologiju PMF-a, iznio je preporuke i smjernice za implementaciju rezultata istraživanja na zaštićenim prirodnim područjima.  

Treba naglasiti da je ova prezentacija rezultata projekta planirana na način da se okupe svi relevantni akteri koji su svojim djelovanjem involvirani u očuvanje vodenih ekosistema kao i ihtiofaune koja u njima obitava.

Povezane objave