Svjetski dan zaštite šuma na Trebeviću

by Mustafa Zvizdić
135 views


U organizaciji KJU za zaštićena prirodna područja, 21. marta na platou ispred dolazne stanice žičare na Trebeviću obilježen je Svjetski dan zaštite šuma. Bogat i interesantan program, koji se sastojao od recitala i plesnih tačaka, te na kraju horski izrečenim sloganima o šumama i njihovom značaju za planetu, izveli su učenici osnovne škole “Nafija Sarajlić” iz Sarajeva.

Ovaj događaj održan je u sklopu projekta obilježavanja značajnih ekoloških datuma u saradnji s osnovnim i srednjim školama koji Ustanova realizuje od 2011. godine i kroz koji je prošlo više od 12.000 učenika. Ovakve manifestacije, koje su odavno postale tradicionalne, u potpunosti ispunjavaju svoj cilj, a to je da se mlada populacija edukuje o važnosti zaštite prirodnih vrijednosti te aktivno uključi u tu problematiku.

Povezane objave