You are here

Početak » Preuzimanja

Zakonska regulativa

4 - Pravilnici
Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti nadzornika - čuvara prirode, izgledu uniforme, obliku i sadržaju legitimacije KJU za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo', 35/10)
Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 19/10)
Pravilnik o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade Studije uticaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš ('Službene novine FBiH', )
5 - Privremene upravljačke smjernice
PRIVREMENE UPRAVLJAČKE SMJERNICE ZA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „TREBEVIĆ“ (, Preuzmi)
Privremene upravljačke smjernice za zaštićeno područje "Trebević" (, Preuzmi)
Privremene upravljačke smjernice za zaštićeno područje "Bentbaša" (, Preuzmi)
6 - Odštetni cjenovnik
Odštetni cjenovnik za naknadu štete na divljači u zaštićenim prirodnim područjima (, )

Stranice