You are here

Početak » Preuzimanja

Zakonska regulativa

Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 35/08)
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 25/07)
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Trebević" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 23/17)
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 18/11)
1 - Zakoni
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 22/16)
Zakon o vodama ('Službene novine FBiH', )
Uredba NATURA 2000 - zaštićena područja u Europi ('Službene novine FBiH', 43/11)
Zakon o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH', )
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo', 6/10)
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo', 6/10)
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Trebević" ('Službene novine Kantona Sarajevo', Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević''-01.pdf)
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Bentbaša" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/17)
Zakon o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode ('Službene novine Kantona Sarajevo', 11/10)
Zakon o šumama ('Službene novine Kantona Sarajevo', 5/13)
Zakon o lovstvu ('Službene novine FBiH', 4/06)
Zakon o zaštiti prirode ('Službene novine FBiH', 66/13)
Zakon o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH', )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu ('Službene novine FBiH', 8/10)
Zakon o komunalnoj čistoći ('Službene novine Kantona Sarajevo', 7/16)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH', )

Stranice