Zaštita šumskih vrsta ptica

by Mustafa Zvizdić
1,1K views

U organizaciji Ornitološkog društva “Naše ptice” iz Sarajeva, u sklopu projekta “Zaštita šumskih vrsta ptica“, finansiranog od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Uprava za šumarstvo, 16. novembra, u Informativno-edukacionom centru na Bijambarama, održana je edukativna radionica za rendžere, kao i uposlene KJU za zaštićena prirodna područja te zainteresovane uposlenike KJP “Sarajevo-šume”.

Cilj ovog projekta je da učesnici, kroz učenje o pticama i njihovoj zaštiti, zaštite i sačuvaju prirodu za svoju budućnost. Takođe se projektom želi uključiti što veći broj zainteresovanih u procese upoznavanja i proučavanja ptica, kao i procese njihove zaštite i zaštite njihovih staništa (šuma).

Povezane objave