Utvrđen Nacrt zakona o proglašenju zaštićenog pejzaža “Trebević”

by ZPPKS_Elma
115 views

Na sjednici, održanoj 26. marta 2013. godine, Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Trebević“ i predložila da se nakon razmatranja ovaj nacrt uputi na javnu raspravu.
Ovim nacrtom predlaže se zaštita područja Trebevića i njegovih prirodnih vrijednosti koji su od značaja za Kanton Sarajevo na prostoru od 398 hektara.
Precizirane su tačne granice obuhvata, kategorija zaštićenog područja i zoniranje područja.
Ovo zaštićeno područje će biti podijeljeno u tri zaštićene zone. Prva zona, odnosno nukleus, koja je zona stroge zaštite, obuhvata 55,4 ha, druga (puffer) 293,1 ha, a treća, tzv. tranzicijska zona, 49,5 hektara.
Utvrđeni su ciljevi njegove zaštite, koji podrazumijevaju održavanje zaštitnih funkcija prirodnih resursa, zaštitu vrsta i genetičke raznolikosti, razvoj turizma, održivo korištenje resursa iz prirodnih ekosistema, očuvanje kulturnih i tradicionalnih vrijednosti i običaja te naučno istraživanje.
Propisane su mjere zaštite podijeljene po zonama i predloženo da područjem upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja.
Nacrtom ovog zakona definisane su i razvojne smjernice, finansiranje, nadzor, naziv mjerila kartografskog prikaza s precizno opisanim granicama prostornog obuhvata i kaznene odredbe.
Pravna zaštita ovog zaštićenog područja svoje uporište ima u Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003.-2023. godinu i elaboratu pod nazivom „Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Trebević“, koji je osigurao Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, a izradio Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevo.
Donošenjem ovog zakona omogućit će se zaštita 99 biljnih vrsta, 14 vrsta gljiva, 23 vrste ptica, 12 vrsta sisara, četiri vrte gmizavaca i jedna vrsta vodozemca.
Kantonalna javna ustanova se intenzivno priprema za preuzimanje područja Zaštićenog pejzaža „Trebević“. Planirane su brojne aktivnosti, od čišćenja i uređenja terena, postavljanja potrebnog mobilijara do nadzora cijelog prostora. S obzirom da je rat na ovom području ostavio velika razaranja, predstoji mnogo posla. Mora se utvrditi da li ima zaostalih mina radi sigurnosti građana. Angažovat će se 25 radnika koji će u toku maja i juna očistiti područje Zaštićenog pejzaža „Trebević“, urediti prilazne šetnice, isjeći samoniklo šiblje i postaviti klupe i korpe kako bi pred građanima Sarajeva i turistima zasjalo dobro poznatim i obnovljenim sjajem.

Povezane objave