Identifikacija tipova staništa i vrsta 2000 NATURA u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo

by ZPPKS_Elma
237 views

U prostorijama Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 8. marta 2019. godine, potpisan je Ugovor o vršenju usluga identifikacije tipova staništa i vrsta 2000 NATURA s pratećim GIS podlogama u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo. Ugovor su potpisali prof.dr. Mustafa Memić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i mr. Osman Delić, direktor Ustanove.
Prirodno-matematički fakultet se obavezao da će u roku od osam mjeseci izraditi dokument te ga dostaviti s pripadajućim topografskim kartama u pdf formatu u razmjeri 1:10.000 za svako zaštićeno prirodno područje zasebno i u elektronskom obliku na CD-u. Takođe će grafički dio dokumenta izraditi i u digitalnoj formi na način da je moguća njihova upotreba u GIS-u (geoinformacionom sistemu) radi formiranja baze podataka.

Povezane objave