Genetički monitoring drveća na Trebeviću

by Mustafa Zvizdić
21,2K views

U sklopu projekta „Genetički monitoring šumskog drveća na području ZP Trebević“, 23. januara održano je predavanje u prostorijama KJU za zaštićena prirodna područja. Predavači su bili profesori sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dr. Dalibor Ballian i dr. Mirzeta Memišević-Hodžić. Na ovom vrlo interesantnom predavanju uposlenicima Ustanove su prezentirane buduće aktivnosti na području Zaštićenog pejzaža „Trebević“, koje podrazumijevaju posmatranje morfoloških i fenoloških osobina odabranih vrsta za genetički monitoring.

Povezane objave