Zdravstveno stanje stabala lipe u Aleji ambasadora na Bentbaši

by Mustafa Zvizdić
498 views

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 18. oktobra u prostorijama Općine Stari Grad održana je prezentacija rezultata projekta „Ispitivanje uticaja abiotskih i biotskih faktora na zdravstveno stanje i kvalitetne osobine stabala lipe u Aleji ambasadora  na području Zaštićenog pejzaža Bentbaša“. Prisutne  je pozdravio ispred Ustanove direktor Asad Jelešković te im zahvalio na učešću u ovom vrlo značajnom projektu.

Prezentacija rezultata je namjenski organizovana u Općini Strari Grad s ciljem da se skrene pažnja na stanje stabala lipe te na način sadnje novih stabala s aspekta očuvanja i zaštite. Predavači su bili profesori sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Osman Mujezinović i prof.dr. Sead Ivojević.

Na prezentaciji je istaknuto da je važno da se svi zainteresovani faktori  koordinirano uključe u ovaj projekat i formiraju radnu grupu kako bi se problem oštećenih stabala i nove sadnje u Aleji ambasadora na Bentbaši što efikasnije i brže riješio. Definisani su redoslijedi narednih poteza koji se u potpunosti oslanjaju na rješenja koja predlaže struka. 

Povezane objave