Radionica na Bijambarama

by ZPPKS_Elma
200 views

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, u saradnji sa KJU za zaštićena prirodna područja, udruženje „BIO.LOG“ je 4. juna 2016. godine na Bijambarama organizovalo radionicu u prirodi za učenike osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Kroz terenski rad učenici su istraživali prirodne vrijednosti Bijambara, visokoplaninske livade, šumska staništa smrče i jele, tresetišta i pećinska staništa.
Zaštita divlje prirode, prirodnih staništa i ekosistema moguća je kroz institucionalnu zaštitu i održivo upravljanje. Stalna edukacija mladih, razvoj monitoring programa i povećanje površina koje su pod stalnom zaštitom mogu obezbijediti adekvatnu zaštitu okoliša. Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja i udruženje „BIO.LOG“ zajednički učestvuju u realizaciji edukativnih i istraživačkih projekata.

Povezane objave