Prezentacija održivog turizma u Bosni i Hercegovini

by Mustafa Zvizdić
755 views

U organizaciji italijanske nevladine organizacije CISP, u srijedu, 8. maja, u hotelu „Courtyard by Marriott“ u Sarajevu, održan je panel pod nazivom „Green Talks: Praćenje održivog turizma u Bosni i Hercegovini“, koji je okupio brojne predstavnike državnih i nevladinih institucija, među kojima i predstavnike KJU za zaštićena prirodna područja. Ovaj panel je održan u sklopu Festivala održivih horizonata koji je dio završnih aktivnosti projekta „NaturBosniaHerzegovina: Zaštićena područja i održivi razvoj“.

Panelisti su razgovarali na temu zaštite i valorizacije zaštićenih područja, valorizacije teritorija i aktivnog uključivanja lokalnih zajednica u promociju održivog turizma u BiH. Prezentovane  i dijeljene inicijative održivog turizma razvijenih u odabranim zaštićenim područjima Bosne i Hercegovine koje su doprinijele stvaranju replikativnih i održivih dobrih praksi te stvaranju povoljnog okruženja za dalji rast sektora. Identifikovane su i konkretne akcije za jačanje i poboljšanje politika, strategija i akcionih planova u sektoru turističke industrije u BiH.  Detaljnu prezentaciju dostignuća Ustanove u proteklom periodu održao je direktor Asad Jelešković.

Povezane objave