Počela rekonstrukcija staze “Pod vodopad Skakavac”

by ZPPKS_Elma
212 views

U okviru projekta „Razvoj turističke infrastrukture na prostorima zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo“, koji je izabran na Javnom pozivu Federalnog ministarstva okoliša i turizma objavljenom 2016. godine, počeli su radovi na rekonstrukciji pješačke staze „Pod vodopad Skakavac“. Projektna ideja je podržana i od Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.
Kako za zaštićena područja sve više raste interesovanje posjetilaca, ona za sobom povlače potrebu višeg nivoa organizacije i razvoja prateće infrastrukture. Cilj projekta je da se u skladu sa planskim dokumentima izvrši uređenje zaštićenih prirodnih područja sa svrhom očuvanja i zaštite prirodnog naslijeđa, kao i unapređenja i razvoja turizma i rekreacije.
U tom pravcu planirana je izgradnja i uspostava jedne og glavnih planinsko-turističkih šetnica na prostoru Spomenika prirode „Skakavac“.
Unutar pomenutog područja prostorno planskom dokumentacijom su definisane površine namijenjene za pješačke staze koje bi služile obilasku i rekreativnim posjetama na ovom području. Istim dokumentom je naglašeno da će planirane i opisane staze biti održavane i osigurane u mjeri i obimu bezbjednog prolaska posjetilaca u širini zavisno od terenskih prilika.
Početak staze koja je planirana za uređenje je pod Uževicom i od ovog mjesta ide poprijeko na padinu u pravcu sjeveroistoka, trasom ispod postojećeg kamionskog puta na pravcu Uževica – Ravne – vodopad Skakavac. Dužina ove staze je 3.800 m, a ciljna tačka je prilaz vodopadu Skakavac i njegovoj vizuri sa donje strane.
Navedena staza se proteže kroz 1. i 2. zonu zaštite, te je u zavisnosti od utvrđene zone staza tretirana u dvije cjeline. Dio koji se proteže kroz 2. zaštitnu zonu bi trebao biti širine koja bi mogla da omogući lakšu protivpožarnu zaštitu, kao i samoodržavanje ovog dijela prostora.
U dijelu koji se nalazi u 1. zaštićenoj zoni (nukleusu) i u kojem se primjenjuju stroge mjere zaštite, dozvoljen je minimalni nivo aktivnosti. Ove aktivnosti se odnose isključivo na uređenje pješačke staze u smislu bezbjednog pristupa vodopadu, vodeći računa i o sigurnom pristupu za invalidna lica. Širina ovog dijela staze ne bi trebala prelaziti 1,5 metara.
Planiranu trasu presjeca nekolicina potočića (točila) koji izazivaju manja plavljenja i blatnjenja trupa šetnice, pa ih je potrebno kanalisati, izraditi propuste ispod trupa staze, kao i kamene podzide koje bi stabilizovale ovaj dio trase.
Na pojedinim mjestima, a gdje teren dozvoljava uređenje uz minimalne zahvate, formirat će se manji platoi za odmor. Na ovim platoima će se postaviti klupe kao dio planinskog mobilijara.
Projektom je predviđena i odvodnja površinskih voda, čime bi se otklonio osnovni uzrok propadanja staze. Ostale intervencije podrazumijevaju optimizaciju staze u smislu bezbjednosti pješaka, a to podrazumijeva i montažu sigurnosnih ograda na mjestima gdje je to potrebno,stabilizacija škarpi i slično.

Povezane objave