Obnova staništa vodozemaca na Stojčevcu

by Mustafa Zvizdić
211 views

Pomiriti turizam i zaštitu prirode jedan je od najvećih izazova u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima. Velika posjećenost lokalitetu Stojčevca nije smetnja neometanom odvijanju prirodnih procesa kada se dobro planiraju posjetilačke zone.

U ponedjeljak, 10. juna, tokom terenskog rada, svjedočili smo značajnom događaju na Stojčevcu. Unutar vodenog tijela došlo je do rapidne obnove zajednice vodozemaca već u prvoj godini nakon uklanjanja dijela alohtone riblje populacije. Imamo situaciju da su po prvi put u historiji Stojčevca u velikom jezeru zabilježeni mali vodenjak (Lissotriton vulgaris), alpski vodenjak (Ichthyosaura alpestris), larve pjegavog daždevnjaka (Salamandra salamandra) i žabe gatalinke (Hyla arborea). Izbrojali smo na desetine jedinki od svake vrste, što je izuzetno ohrabrujuće za budućnost ovog ekosistema. Do sada su ovo jezero naseljavali samo barske žabe (Pelophylax ridibundus) i smeđa krastača (Bufo bufo), čiji su punoglavci otporniji na prisustvo ribe. Iako je populacija krkuše (Gobio obtusirostris) još uvijek prisutna i pravi značajne probleme, druge vrste riba nismo uspjeli pronaći. Važno je napomenuti da je ova vrsta ribe alohtona i invazivnog karaktera, što dodatno naglašava potrebu za njenim uklanjanjem radi zaštite lokalnog biodiverziteta. Ovo je veliki korak naprijed u očuvanju biodiverziteta Spomenika prirode “Vrelo Bosne”!

Ova istraživanja na terenu realizirana su uz saradnju herpetologa Adnana Zimića iz Zemaljskog muzeja BiH i studenata Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Povezane objave