Monitorinzi na zaštićenim područjima

by ZPPKS_Elma
219 views

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja i Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu potpisali su 26. juna 2013. godine Ugovor o vršenju usluga uspostave monitoringa vodnog područja Spomenika prirode „Skakavac“ i Zaštićenog pejzaža „Bijambare“.
U narednom periodu od godinu dana vršit će se stalni kvantitativno-kvalitativni monitoring vodnih pojava koje egzistiraju na ovim zaštićenim područjima. Monitoring predviđa praćenje hidrološkog režima i kvaliteta vode u različitim periodima godine, odnosno u različitim hidrološkim uslovima.
Takođe, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja i Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu potpisali su 11. jula 2013. godine Ugovor o vršenju usluga uspostave monitoringa biodiverziteta nešumskih fitocenoza na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ i uspostave monitoringa biodiverziteta šumskih ekosistema na području Spomenika prirode „Skakavac“.
Cilj monitoringa biodiverziteta jeste pravovremena informacija o stanju prisutnih populacija i životnih zajednica. Oba monitoringa, koji će raditi Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, predstavljaju osnov za podizanje pravovremenih akcija i mjera, kojima će se relativizirati ili potpuno poništiti efekat negativnih pritisaka.

Povezane objave