Inventarizacija gljiva na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo

by ZPPKS_Elma
212 views

U prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 31. januara 2020. godine promovisana je knjiga „Inventarizacija gljiva na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo (SP Vrelo Bosne, ZP Bijambare, SP Skakavac)“ autora Nedima Jukića, Nihada Omerovića i Smiljana Tomića, inače članova Mikološkog udruženja „MycoBH“.
Knjiga donosi smjernice i preporuke za upravljanje specifičnim tipovima staništa na teritoriji zaštićenih područja. Takođe je dat preliminarni spisak gljiva na području Vrela Bosne, Bijambara i Skakavca. Na promociji je istaknuto da su mikološki potencijali zaštićenih područja Kantona Sarajevo izuzetni, prije svega imajući u vidu dendrološke i florističke karte ovih područja, geološke tipove podloga i sastava tla, njihovu hidrološku mrežu, klimatske i mikroklimatske uslove, ali i očuvanost većine staništa.

Povezane objave