You are here

Početna » Aktuelno

Novosti

Ponedeljak, Januar 28, 2013 - 02:02

U okviru projekta "Turistička promocija zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo", Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) pripremio je promotivne publikacije za sva tri područja kojima upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja: Spomenik prirode "Vrelo Bosne", Spomenik prirode "Skakavac" i Zaštićeni pejzaž "Bijambare".


Petak, Januar 11, 2013 - 09:38

Da bi se spriječio negativan uticaj motornih vozila u Velikoj aleji, područje Vrela Bosne će biti pokriveno videonadzorom. Ovo je zajednički projekat Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i bit će realizovan u narednom periodu.


Ponedeljak, Januar 7, 2013 - 11:00

Osam zemalja učestvuje u aplikaciji na projekat „Strateški pristupi u sprečavanju požara, uzbunjivanju, zaštiti i kontroli štete u jadranskom regionu“. Projekat bi finansirala Evropska unija u iznosu od 10.320.000 eura, a trajao bi od decebmra 2013. do decembra 2015. godine. Krajnji korisnik, između ostalih, trebala bi biti i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja.


Utorak, Decembar 11, 2012 - 10:42

U prostorijama Šumarskog fakulteta u Sarajevu, 6. decembra 2012. godine potpisan je Ugovor o izvedbi Projekta analize stanja stabala divljeg kestena u Velikoj aleji "Ilidža - Vrelo Bosne" sa prijedlogom njihove sanacije. Ugovor su potpisali direktor KJU za zaštićena prirodna područja Osman Delić i dekan Šumarskog fakulteta Mirza Dautbašić.


Utorak, Decembar 4, 2012 - 07:16

U okviru aktivnosti na implementaciji projekta pod nazivom "Šumska i planinska zaštićena područja", 29. i 30. novembra u hotelu "Blanca" na Vlašiću održana je radionica, koju je organizovalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH. Radionici su prisustvovali i predstavnici KJU za zaštićena prirodna područja, koji su imali priliku slušati vrlo poticajna predavanja stručnjaka iz regiona.


Utorak, Novembar 27, 2012 - 09:25

U organizaciji Svjetskog fonda za prirodu (WWF), od 19. do 23. novembra 2012. godine održana je međunarodna konferencija u Banjoj Luci, na kojoj su učestvovali i predstavnici KJU za zaštićena prirodna područja. Konferencija predstavlja dio projekta "Parkovi Dinarskog luka" koji uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Sloveniju.


Ponedeljak, Novembar 26, 2012 - 09:02

U organizaciji Udruženja "Green Art", u saradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja, 24. novembra 2012. godine u Velikoj aleji na Vrelu Bosne održan je ekološki marš. U maršu su učestvovali učenici 4. gimnazije, Srednje grafičke tehničke škole i Odred izviđača "Igman 92".


Srijeda, Novembar 14, 2012 - 11:48

Na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare", na površini od 319,20 ha,dominiraju šumski ekosistemi. Zakonom o proglašenju područja zaštićenim zabranjuje se sječa šume kojom bi se mogla narušiti utvrđena struktura šumskih zajednica i vrijednosti u njima.


Četvrtak, Novembar 8, 2012 - 09:58

U organizaciji Društva za zaštitu bilja u BiH, od 6. do 8. novembra 2012. godine u Tesliću održan je 9. simpozijum o zaštiti bilja u BiH.


Utorak, Novembar 6, 2012 - 11:37

U okviru projekta "Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne", koji je finansirao North Atlantic Treaty Organization (NATO) i koji se realizuje u partnerstvu Instituta za istraživanje voda Nacionalne referentne laboratorije za vode Slovačke iz Bratislave sa Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, implementiran je monitoring


Stranice