You are here

Početak » Aktuelno

Novosti

24.03.2013

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, na Vrelu Bosne je obilježen 21. mart - Svjetski dan šuma. Bez obzira na loše vremenske prilike, učenici Osnovne škole "Amer Ćenanović" iz Butmira i Pete osnovne škole iz Sokolović-Kolonije izveli su vrlo interesantan i nadahnut program.


22.02.2013

U organizaciji CARE INTERNATIONALA, 21. i 22. februara, u hotelu „Hoolywood“, održana je radionica koja je imala za cilj identifikaciju problema u lokalnoj zajednici i pokretanje inicijativa za izradu projektnih prijedloga u saradnji sa romskim NVO sektorom, kao i upotrebu pokazatelja od strane nadležnih institucija u svrhu programskog rada i izrade projekata.


19.02.2013

U ovoj godini na prostoru planinarskog doma na Bijambarama planirana je izgradnja edukacionog centra. Centar treba da postane nezaobilazan turistički punkt gdje bi se davale informacione usluge posjetiocima i organizovali različiti vidovi edukacije i prezentacije.


13.02.2013

Centar za krš i speleologiju Sarajevo na čelu sa dr. Jasminkom Mulaomerovićem realizovao je projekat „Utvrđivanje podzemnih veza pećina na Bijambarama i pećine/vrela Orlje“.


12.02.2013

Vrelo Bosne je i u zimskom periodu iznimno lijepo. Idilični zimski pejzaži sa očišćenom Velikom alejom i stazama za šetanje u nukleusu, mir i tišina, kao i neizbježni labudovi u jezerima - sve su to sadržaji što se nude posjetiocima koji uglavnom Vrelo Bosne poznaju u drugom ruhu, u drugim godišnjim dobima.


28.01.2013

U okviru projekta "Turistička promocija zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo", Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) pripremio je promotivne publikacije za sva tri područja kojima upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja: Spomenik prirode "Vrelo Bosne", Spomenik prirode "Skakavac" i Zaštićeni pejzaž "Bijambare".


11.01.2013

Da bi se spriječio negativan uticaj motornih vozila u Velikoj aleji, područje Vrela Bosne će biti pokriveno videonadzorom. Ovo je zajednički projekat Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i bit će realizovan u narednom periodu.


07.01.2013

Osam zemalja učestvuje u aplikaciji na projekat „Strateški pristupi u sprečavanju požara, uzbunjivanju, zaštiti i kontroli štete u jadranskom regionu“. Projekat bi finansirala Evropska unija u iznosu od 10.320.000 eura, a trajao bi od decebmra 2013. do decembra 2015. godine. Krajnji korisnik, između ostalih, trebala bi biti i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja.


11.12.2012

U prostorijama Šumarskog fakulteta u Sarajevu, 6. decembra 2012. godine potpisan je Ugovor o izvedbi Projekta analize stanja stabala divljeg kestena u Velikoj aleji "Ilidža - Vrelo Bosne" sa prijedlogom njihove sanacije. Ugovor su potpisali direktor KJU za zaštićena prirodna područja Osman Delić i dekan Šumarskog fakulteta Mirza Dautbašić.


04.12.2012

U okviru aktivnosti na implementaciji projekta pod nazivom "Šumska i planinska zaštićena područja", 29. i 30. novembra u hotelu "Blanca" na Vlašiću održana je radionica, koju je organizovalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH. Radionici su prisustvovali i predstavnici KJU za zaštićena prirodna područja, koji su imali priliku slušati vrlo poticajna predavanja stručnjaka iz regiona.


Stranice