Turistička ponuda

Bentbaša

Šta Bentbaša nudi?

Područje Bentbaše opremljeno je parkovskim mobilijarom za boravak u prirodi, odmor i relaksaciju cijele porodice, te dječijim igralištem. Pruža izvanredne uslove za šetnju, trčanje i biciklizam.