You are here

Početak » Preuzimanja

Interni akti Ustanove

Odluke o isplati naknada i drugih primanja
Odluka o plaćanju prevoza radnika za februar 2020. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovori na zastupnička pitanja i inicijative
Odgovor na zastupničko pitanje od 28.1.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje od 31.1.2019. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu od 22.11.2019. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu od 3.3.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Izjašnjenje po zastupničkim pitanjima od 9.4.2019. i 26.11.2019. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu od 4.10.2019. godine Interni dokument Preuzmi
Izjašnjenje na zastupničko pitanje od 14.5.2019. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu od 13.3.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje od 9.6.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Izjašnjenje na zastupničku inicijativu od 3.2.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor po zastupničkoj inicijativi od 7.8.2019. godine Interni dokument Preuzmi
Izjašnjenje po zastupničkom pitanju od 24.7.2019. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor po zastupničkom pitanju od 8.1.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu od 23.6.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Izjašnjenje po zastupničkom pitanju od 31.1.2019. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje od 28.1.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Mišljenje na zastupničku inicijativu od 13.11.2019. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor na zastupnička pitanja od 5.7.2019. godine Interni dokument Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje od 5.7.2019. godine Interni dokument Preuzmi

Stranice