You are here

Početak » Preuzimanja

Interni akti Ustanove

Ostalo
Sporazum o sufinansiranju infrastrukture na području SP "Skakavac", ZP "Trebević" i ZP "Bentbaša" Interni dokument Preuzmi
Ugovor o djelu s Muamerom Kutlovcem Interni dokument Preuzmi
Sporazum o doznaci novčanih sredstava radi realizacije projekta elektrifikacije područja SP "Skakavac", tačnije izgradnje trafostanica u svrhu pripreme infrastrukture za izgradnju objekta upravitelja odnosno rendžerske kuće na Skakavcu Interni dokument Preuzmi
Ugovor o djelu s Draganom Kosorić Interni dokument Preuzmi
Ugovor o djelu s Adnanom Šabetom Interni dokument Preuzmi
Obavijest o mjerama prevencije širenja koronavirusa na zaštiženim prirodnim područjima Interni dokument Preuzmi
Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije u Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja za COVID-19 bolesti Interni dokument Preuzmi
Informacije o održanim sjednicama UO, NO i komisija
Informacija o održanoj sedmoj redovnoj sjednici Upravnog odbora 30.11.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj osmoj redovnoj sjednici Upravnog odbora 25.12.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj petoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora 25.12.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj prvoj konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora 31.3.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj četvrtoj redovnoj sjednici Upravnog odbora 9.7.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora 31.3.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj trećoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora 7.7.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj prvoj redovnoj sjednici Upravnog odbora u 2021. godini Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj drugoj redovnoj sjednici Upravnog odbora 30.4.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj drugoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora 30.4.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj petoj redovnoj sjednici Upravnog odbora 27.8.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj trećoj redovnoj sjednici Upravnog odbora 1.6.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj šestoj redovnoj sjednici Upravnog odbora 28.9.2020. godine Interni dokument Preuzmi

Stranice