You are here

Početak » Preuzimanja

Interni akti Ustanove

Planovi
Plan zaštite divljači na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2020. godinu Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Plan zaštite divljači na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo za 2020./2021. godinu Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2019. godinu Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2021. godinu Interni dokument Preuzmi
Plan zaštite divljači na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo 2021./2022. godina Interni dokument Preuzmi
Program zaštite, očuvanja, korištenja i promocije zaštićenih područja KJU za zaštićena prirodna područja za 2020. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada
Program zaštite, očuvanja, korištenja i promocije za Spomenik prirode "Skakavac" Interni dokument Preuzmi
Program rada s finansijskim planom za 2017. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada s finansijskim planom za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada s finansijskim planom za 2019. godinu Interni dokument Preuzmi
Izvještaji o radu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju KJUZPP za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju KJUZPP za 2017. godinu Interni dokument Preuzmi
Ostalo
Ugovor o djelu sa Zlatom Grabovac Interni dokument Preuzmi
Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa Interni dokument Preuzmi
Ugovor o otpremnini Adila Begovića Interni dokument Preuzmi
Ugovor o otpremnini Enisa Sejdića Interni dokument Preuzmi
Sporazum o doznaci novčanih sredstava za provođenje postupka eksproprijacije zemljišta na području ZP "Bijambare" te asfaltiranja putne komunikacije Interni dokument Preuzmi
Ugovor o djelu s Muradijom Babović Interni dokument Preuzmi

Stranice