You are here

Početak » Preuzimanja

Interni akti Ustanove

Planovi
Plan zaštite divljači na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2020. godinu Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2019. godinu Interni dokument Preuzmi
Plan zaštite divljači na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo za 2020./2021. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada
Program rada s finansijskim planom za 2017. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada s finansijskim planom za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Program rada s finansijskim planom za 2019. godinu Interni dokument Preuzmi
Izvještaji o radu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju KJUZPP za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju KJUZPP za 2017. godinu Interni dokument Preuzmi
Ostalo
Sporazum o doznaci novčanih sredstava radi realizacije projekta elektrifikacije područja SP "Skakavac", tačnije izgradnje trafostanica u svrhu pripreme infrastrukture za izgradnju objekta upravitelja odnosno rendžerske kuće na Skakavcu Interni dokument Preuzmi
Obavijest o mjerama prevencije širenja koronavirusa na zaštiženim prirodnim područjima Interni dokument Preuzmi
Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije u Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja za COVID-19 bolesti Interni dokument Preuzmi
Ugovor o djelu Interni dokument Preuzmi
Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa Interni dokument Preuzmi
Sporazum o doznaci novčanih sredstava za provođenje postupka eksproprijacije zemljišta na području ZP "Bijambare" te asfaltiranja putne komunikacije Interni dokument Preuzmi
Sporazum o sufinansiranju infrastrukture na području SP "Skakavac", ZP "Trebević" i ZP "Bentbaša" Interni dokument Preuzmi
Informacije o održanim sjednicama UO, NO i komisija
Informacija o održanoj prvoj redovnoj konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj trećoj redovnoj sjednici Upravnog odbora 1.6.2020. godine Interni dokument Preuzmi
Informacija o održanoj prvoj redovnoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Interni dokument Preuzmi

Stranice