Obavještenje za posjetioce zaštićenih područja Kantona Sarajevo

by Mustafa Zvizdić
16,1K views

Mole se posjetioci da prilikom boravka na zaštićenim prirodnim područjima svojim namjernim ili nenamjernim postupcima ne uznemiravaju niti ugrožavaju biodiverzitet područja. Na prostoru Spomenika prirode “Vrelo Bosne” neodgovorni pojedinci su povrijedili jednog labuda. Labud (Cygnus olor lat.) je vrsta koja je simbol ovoga područja. Prostor koji naseljavaju je njihovo prirodno stanište. KJU za zaštićena prirodna područja se brine da ove vrste ptica kao i pripadnici svih drugih vrsta i skupina organizama imaju adekvatnu zaštitu shodno pravnim aktima po kojima upravljamo. Ovom prilikom želimo istaći da se najoštrije osuđuje čin nehumanog postupanja i odnosa neodgovornih pojedinaca prema jedinki labuda i podsjećamo da je prema Zakonu o zaštiti prirode (“Službene novine FBiH” broj 66/13 po članu 71.) zabranjeno bez valjanog razloga namjerno uznemiravati divlje životinje ili ih hvatati, ozljeđivati ili ubijati. Prema istom Zakonu po članu 232., novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM kaznit će se fizičko lice ukoliko namjerno hvata, ozljeđuje ili ubija divlje životinje.Sve mjere za zbrinjavanje oštećene životinje su poduzete koja srećomnije životno ugrožena.

Također se mole posjetioci koji primijete neodgovorno ponašanje pojedinaca, da isto prijave uposlenicima Ustanove odnosno nadzornicima na datom prostoru.

Povezane objave