Obavještenje za javnost

by Mustafa Zvizdić
297 views

S obzirom na zainteresiranost javnosti vezano za dešavanja koja se odnose na gradnju i sječu šuma na području planine Trebević, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja obavještava da se trenutno na području Zaštičenog pejzaža „Trebević“ trenutno ne odvijaju zahvati bilo koje vrste koji su u suprotnosti sa važećim zakonima o zaštiti prirode, te da se ne vrše nikakvi radovi na izgradnji poslovno-stambenih, ugostiteljskih i objekata slične namjene.

Sve aktivnosti na izgradnji objekata odvijaju se van granica Kantona Sarajevo i nisu u obuhvatu zakonom proglašenog područja Zaštićenog pejzaža „Trebević“ kojim upravlja Ustanova.

KJU za zaštićena prirodna područja vrši permanentni nadzor na ovom zaštićenom području te provodi sve zakonom predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti koje se tiču zaštite i očuvanja valoriziranih prirodnih vrijednosti.

Povezane objave