Obavještenje o novom cjenovniku o naplati ulaza i drugih usluga u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo

by Mustafa Zvizdić
230 views

Obavještavamo posjetioce i korisnike naših usluga da je Vlada Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 7. septembra 2023. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnik o naplati ulaza i drugih usluga u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo. Novim cjenovnikom  utvrđuju se cijene naplate ulaza u područje Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, zatim cijene naplate ulaza u područje Zaštićenog pejzaža „Bijambare“, cijene usluga korištenja turističkog voza na elektropogon, cijene usluga obilaska Srednje bijambarske pećine uz pratnju vodiča, kao i cijene usluga vodiča kroz zaštićeno prirodno područje, zatim cijene iznajmljivanja sale u sklopu Informativno-edukativnog centra na Bijambarama, kao i cijene turističkih usluga na svim zaštićenim prirodnim područjima. Takođe se ovim cjenovnikom definiše popust za dodatno povlaštene kategorije stanovništva prilikom naplate ulaza u zaštićena prirodna područja, kao i kategorije koje su oslobođene naplate ulaza, te odredbe o načinu donošenja i primjene cjenovnika.

Novi cjenovnik stupa na snagu 1. oktobra 2023. godine.

Povezane objave