You are here

Početak » Preuzimanja

Interni akti Ustanove

Pravilnici
Pravilnik o sukobu interesa Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o provođenju procedure prijema u radni odnos u KJU za zaštićena prirodna područja Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata KJU ZPP Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o zaštiti na radu Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o zaštiti od požara Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o zaštiti poslovnih tajni Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o radu Interni dokument Preuzmi
Poslovnik o radu Upravnog odbora Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o arhivskom poslovanju Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Interni dokument Preuzmi
Pravila KJUZPP Interni dokument Preuzmi
Poslovnik o radu Nadzornog odbora Interni dokument Preuzmi
Odluke
Odluka o načinu obilježavanja granica zaštićenih prirodnih područja o vrsti i postavljanju graničnih znakova Interni dokument Preuzmi
Planovi
Plan zaštite od požara Interni dokument Preuzmi
Plan integriteta KJUZPP Interni dokument Preuzmi
Plan zaštite divljači na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2019. godinu Interni dokument Preuzmi

Stranice