You are here

Početna » O nama

Kontakti

 

SJEDIŠTE
Adresa: Branilaca Sarajeva 28/1, 71000 Sarajevo
HEAD OFFICE
Adresa: Branilaca Sarajeva 28/1, 71000 Sarajevo
Telefon: +387(0)33 201-112
vrelo.bosne@bih.net.bainfo@zppks.ba
DIREKTOR
Asad Jelešković, dipl.ing.polj.
Telefon: +387(0)33 201-112
kabinet.direktora@zppks.ba
Stručni saradnik za ekonomske poslove i poslove javnih nabavki
Emir Kepeš, dipl.ekon.
Telefon: +387(0)33 201-112
emir.kepes@zppks.ba
Stručni saradnik za pravne poslove
Emira Sadiković, dipl. pravnik
Telefon: +387(0)33 201-112
emira.sadikovic@zppks.ba
Rukovodilac Sektora nadzora, zaštite, očuvanja i promocije zaštićenih prirodnih područja
Elma Karović, dipl.ing.šum.
Telefon: +387(0)33 201-112
elma.karovic@zppks.ba
Stručni savjetnik za šumarstvo
Harita Čolaković, dipl.ing.šum.
Telefon: +387(0)33 201-112
harita.colakovic@zppks.ba
Stručni savjetnik za monitoring poljoprivrede, voda i zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa
Amela Sadiković, dipl.ing.polj.
Telefon: +387(0)33 201-112
amela.sadikovic@zppks.ba
Stručni saradnik za promociju, marketing i informisanje
Mustafa Zvizdić, dipl. prof. knjiž.
Telefon: +387(0)33 201-112
mustafa.zvizdic@zppks.ba
Šef Službe za pravne i opće poslove
Elma Reiz-Bešić, dipl.pravnik
Telefon: 033 201-112
elma.reiz-besic@zppks.ba
Šef Službe za ekonomske poslove i poslove naplate
Azra Pindžo, dipl.ekon.
Telefon: 033 201-112
azra.pindzo@zppks.ba