Cjenovnik Bijambare

ULAZNICE U ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „BIJAMBARE“

Strani posjetioci i turistiKategorija: Odrasle osobe5,00 KMpo osobi
Strani posjetioci i turistiKategorija: Djeca starosti 6-18 godina3,00 KMpo osobi
DjecaKategorija: do 6 godina starostibesplatno
Domaći posjetiociKategorija: Odrasle osobe2,00 KMpo osobi
Domaći posjetiociKategorija: Penzioneri,djeca starosti 6-18 godina1,00 KMpo osobi
Domaći posjetiociKategorija: Dodatno povlaštena lica1,00 KMpo osobi

ULAZNICE U SREDNJU BIJAMBARSKU PEĆINU

Strani posjetioci i turistiKategorija: Odrasle osobe6,00 KMpo osobi
Strani posjetioci i turistiKategorija: Djeca starosti 6-18 godina4,00 KMpo osobi
DjecaKategorija: do 6 godina starostibesplatno
Domaći posjetiociKategorija: Odrasle osobe4,00 KMpo osobi
Domaći posjetiociKategorija: Penzioneri,djeca starosti 6-18 godina3,00 KMpo osobi
Domaći posjetiociKategorija: Grupne ulaznice za studente i djecu starosti 6-18 godina2,00 KMpo osobi

CIJENA USLUGA PREVOZA TURISTIČKIM VOZOM NA ELEKTROPOGON

USLUGE IZDAVANJA SALE U OBJEKTU INFORMATIVNO-EDUKACIONOG CENTRA

CIJENA KOMERCIJALNIH USLUGA

OSTALE USLUGE U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

Turistički vozić

Termini polaska turističkog vozića za period juni, juli, august i septembar (polazište od parkinga) su radnim danima u 10.30, 11.20, 12, 12.40, 14, 14.40, 15.30, 16.10 i 16.50 sati a od info-punkta u 10.55, 11.40, 12.20, 13, 14.20, 15.10, 15.50, 16.30 i 17.30 sati.

Termini polaska turističkog vozića (polazište od parkinga) su vikendom u ovom periodu u 10, 10.40, 11.20, 12, 12.40, 14, 14.40, 15.20, 16, 16.40 i 17.20 sati, a od info-punkta u 10.20, 11, 11.40, 12.20, 13, 14.20, 15, 15.40, 16.20, 17 i 17.40 sati.

Termini polaska turističkog vozića za period april, maj, oktobar i novembar su radnim danima (polazište od parkinga) u 10.30, 11.30, 12.50, 14, 14.50, 15.50 i 16.40, a od info-punkta u 11, 12, 13.10, 14.30, 15.20, 16.20 i 17.10 sati.

Termini polaska turističkog vozića (polazište od parkinga) su vikendom u ovom periodu u 10, 10.40, 11.20, 12.10, 13.30, 14.10, 14.50, 15.40, 16.20 i 17 sati, a od info-punkta u 10.20, 11, 11.40, 12.30, 13.50,14.30, 15.20, 16, 16.40 i 17.30 sati.

Termini ulaska u pećinu

Termini ulaska u Srednju bijambarsku pećinu za period juni, juli, august i septembar su radnim danima u 11, 12.30, 14, 15.15 i 16.40 sati, a vikendom od 11.10, 12.30, 13.30, 14.30, 15.40 i 16.30 sati.

Maksimalan broj posjetilaca u jednom terminu ograničen je na 30 osoba. Kupovina ulaznica za pećinu je jedino moguća na info-punktu.

Termini ulaska u Srednju bijambarsku pećinu za period april, maj, i oktobar su radnim danima u 11.15, 13.15 , 15.15 i 16.30 sati, a vikendom u 11, 12.30, 14, 15.15. i 16.40 sati.

Srednja bijambarska pećina je od decembra do aprila zatvorena za posjetioce.

Napomene

Oslobađanje na cijene ulaza u područje Zaštićenog pejzaža”Bijambare” . Po dodatno povlaštenim kategorijama smatraju se:
1. Djeca bez roditeljskog staranja sa pratiocima
2. Djeca sa poteškoćama u razvoju sa pratiocima
3. Djeca do 6 godina starosti i
4. Naučne i obrazovne institucije, te organizacije nevladinog sektora koje se bave zaštitom okoliša
uz prethodnu najavu i pismenu saglasnost direktora Javne ustanove.

Pod dodatno povlaštenim kategorijama posjetilaca smatraju se:
1. Stanovništvo sa prebivalištem na području općine na kojoj se nalazi područje Zaštićenog pejzaža
“Bijambare” uz pokaz identifikacionog dokumenta;
2. RVI uz pokaz odgovarajućeg dokumenta;
3. Šehidske porodice i porodice poginulih boraca uz pokaz odgovarajućeg dokumenta.

Dodatno povlaštene kategorije posjetilaca popust ostvaruju samo na cijene ulaza u područje
Zaštićenog pejzaža “Bijambare”.