You are here

Početak » O nama

Projekti

"Eco Karst - usluge ekosistema zaštićenih područja u kršu - pokretačka snaga lokalnog razvoja"
23.11.2017

Projekt "Eco Karst - usluge ekosistema zaštićenih područja u kršu - pokretačka snaga lokalnog razvoja" se temelji na mogućnostima korištenja prirodne baštine zaštićenih područja kao faktora održivog ekonomskog razvoja, pri čemu se vodi računa o ranjivosti i važnosti usluga kraških ekosistema i potencijala zelene ekonomije. Projekt Eco Karst uključuje sedam zaštićenih kraških područja iz sedam država koje imaju zajedničke karakteristike i slične probleme. Bosna i Hercegovina na ovom projektu učestvuje sa Zaštićenim pejzažem „Bijambare“.

"Elektrifikacija Zaštićenog pejzaža Bijambare"
22.11.2017

Cilj projekta je elektrifikacija dijela ovog zaštićenog područja, pojedinih lokaliteta i postojećih objekata unutar samog prostora. Planiranjem adekvatnog osvjetljenja na uspostavljenim komunikacijama na dijelu prostora koji je predviđen za turističke posjete poboljšat će se i sama turistička ponuda područja.

"Razvoj turističke infrastrukture na prostorima zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo"
22.11.2017

Cilj projekta je da se izvrši uređenje zaštićenih prirodnih područja u smislu unapređenja i razvoja turizma i rekreacije. U tom pravcu planirana je izgradnja i uspostava jedne od glavnih planinsko-turističkih šetnica na prostoru Spomenika prirode "Skakavac", kao i plansko postavljanje šumskog/parkovskog mobilijara u okviru sva četiri zaštićena područja u Kantonu Sarajevo

"Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području Spomenika prirode Skakavac"
21.11.2017

Cilj projekta je provesti inventarizaciju, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri (medvjedi, vukovi) i drugih vrsta na području Spomenika prirode "Skakavac", usvajanje novih znanja, stvaranje novih vrijednosti i vlastitog kapitala znanja.
Projekat finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, a sufinansijeri su Veterinanski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja.

"Adriaticaves"
06.11.2017

U projekat Evropske unije pod nazivom "Sustainable management and tourism promotion of natural and archaeological heritage" (Adriaticaves) uključene su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Italija i Srbija. Vođa projekta je Nacionalni park "Majelli" iz Italije.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, implementacija ovog projekta bi se odvijala na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" u čijem bi se okviru razvio novi koncept turističke ponude u segmentu speleo turizma. Projekat finansira Evropska unija uz sufinansiranje od 15 posto Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja iz vlastitih prihoda.

"Unaprjeđenje zaštićenog područja Spomenika prirode - Vodopad Skakavac"
06.12.2010

(Projekat realizuje SERDA; a finansirali su ga Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Stari Grad, Općina Centar i SERDA)

"Razvoj održivih praksi za zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima"
06.12.2010

(Projekat realizuje Centar za okolišno održivi razvoj, a finansira Evropska unija i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo)

"Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izvanredne prirodne vrijednosti"
06.12.2010

(Projekat realizuje Centar za okolišno održivi razvoj, a finansira Evropska unija i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo)

"Lokalna zajednica u turističkoj promociji Zaštićenog pejzaža Bijambare"
06.12.2010

(Projekat realizuje Centar za okolišno održivi razvoj uz podršku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo)