You are here

Početak » Nabavke

Osnovni elementi ugovora


Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije i preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 993,33 16.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci nafte i naftnih derivata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 konkurentski zahtjev HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 13349,73 365 dana 27.01.2017 13349,73 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem, te analizu rezidualnog hlora i analizu površinskih voda na zaštićenim prirodnim područjima
Napomena:

U Ugovoru su date cijene za pojedinačne usluge. Budući da se uzorkovanje vrši nekoliko puta u toku godine, nismo u mogućnosti napisati ukupnu cijenu usluga.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 71620000 Usluge analize direktni sporazum Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 365 dana 31.03.2017 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 77231500 Usluge praćenja ili ocjenjivanja šuma direktni sporazum Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 4680,00 270 dana 03.04.2017 4680,00 270 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci robe - feromona za primamljivanje šestozubog i osmozubog smrčinog potkornjaka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 90720000 Zaštita okoliša direktni sporazum GRUBE d.o.o. Banja Luka 1020,24 2 dana 11.04.2017 1020,24 2 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i montaži robe - kompresora za biološki uređaj i postavljanje ormarice
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 42123000 Kompresori direktni sporazum Regeneracija d.o.o. 1666,14 15 dana 12.04.2017 1666,14 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" i idejnog projekta za izradu javnog WC-a i česme na području ZP "Trebević"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum Pronasa d.o.o. Sarajevo 6867,90 30 dana 12.04.2017 6867,90 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci fiskalnih kasa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 30142200 Registar-kase direktni sporazum ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 1322,10 13.04.2017 1322,10 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga ispitivanja zemljišta na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne"
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 71351500 Usluge istraživanja tla direktni sporazum Federalni zavod za agropedologiju 1675,00 25 dana 14.04.2017 11675,00 25 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji udarnih rupa i prokopa na području ZP "Trebević"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 45233141 Radovi na održavanju cesta direktni sporazum KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo 5256,81 14.04.2017 5256,81 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim područjima (ZP "Bijambare" i SP "Vrelo Bosne")
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 90400000 Usluge u području otpadnih voda direktni sporazum DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo 936,00 365 dana 01.06.2017 936,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 30197643 Papir za fotokopiranje konkurentski zahtjev R&S d.o.o. Sarajevo 5143,66 365 dana 02.06.2017 5143,66 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade glavnog projekta rasvjete šetnice na području ZP "Bijambare"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum Argentaria d.o.o. Sarajevo 6844,50 22.06.2017 6844,50 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 22457000 Ulaznice konkurentski zahtjev Svjetlost BH print d.o.o. Sarajevo 19246,62 365 dana 28.06.2017 19246,62 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog mobilijara
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 konkurentski zahtjev KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 29456,29 365 dana 18.07.2017 29456,29 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci robe - lančane motorne pile i trimera za živu ogradu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 16160000 Razna vrtlarska oprema direktni sporazum Bosšumčaj d.o.o. Čajniče 1364,22 730 dana 21.07.2017 1364,22 730 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci traktorske četke za čišćenje cesta, pločnika, staza
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 34390000 Pribor za traktore konkurentski zahtjev DRR AUTO d.o.o. Kiseljak 8061,30 730 dana 21.07.2017 8061,30 730 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske i fotografske opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 30213000 Personalni kompjuteri konkurentski zahtjev ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 6581,25 730 dana 07.08.2017 6581,25 730 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci telemetrijskih ogrlica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 38112100 Globalni sistemi navigacije i pozicioniranja (GPS ili istovrijedan) konkurentski zahtjev ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 16514,55 90 dana 07.08.2017 16514,55 90 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji dječijeg igrališta i urbanog mobilijara na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 43325000 Oprema za parkove i dječija igrališta konkurentski zahtjev BABEL d.o.o. Sarajevo 17715,08 30 dana 11.08.2017 17715,08 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci humanih klopki za medvjede
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 37413230 Lovačke zamke direktni sporazum Bosna Vet d.o.o. Zenica 2808,00 15 dana 11.08.2017 2808,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 45233253 Radovi na površinskom sloju pješačkih staza konkurentski zahtjev TB Inženjering d.o.o. Breza 55687,42 45 dana 22.08.2017 55687,42 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 71247000 Nadzor građevinskih radova direktni sporazum PRONASA d.o.o. Sarajevo 1113,75 45 dana 30.08.2017 1113,75 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji GSM komunikatora (Alarmnog sistema) za humanu klopku za medvjede
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 32500000 Telekomunikacijska oprema i potrepštine direktni sporazum PRO Team agencija za tehničku zaštitu ljudi i imovine Sarajevo 3097,93 365 dana 30.08.2017 3097,93 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci hranilica za životinje s uslugama postavljanja i održavanja te nabavci i isporuci mamaca
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 37413220 Lovački mamci direktni sporazum Lovačko udruženje Sarajevo 3400,00 31.08.2017 3400,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa šišmiša na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare"
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 77400000 Usluge u području zoologije direktni sporazum Udruženje "Centar za krš i speleologiju" Sarajevo 2500,00 365 dana 27.10.2017 2500,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci GIS sistema
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 30211300 Kompjuterske platforme direktni sporazum GDI d.o.o. Sarajevo 4500,00 365 dana 01.11.2017 4500,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga revizije Plana upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu 5950,00 60 dana 09.11.2017 5950,00 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa biodiverziteta u Zaštićenom pejzažu "Bijambare" zppks
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 90721100 Usluge zaštite krajolika direktni sporazum Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5967,00 240 dana 12.12.2017 5967,00 240 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim područjima u Kantonu Sararajevo zppks
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 34113200 Terenska vozila konkurentski zahtjev GUMA M d.o.o. Mostar 33462,00 1825 dana 26.12.2017 33462,00 1825 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 44100000 Građevinski materijali i pridruženi artikli konkurentski zahtjev SENIGOR d.o.o. Sarajevo 10995,75 365 dana 29.12.2017 10995,75 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci zimskih uniformi za nadzornike prirode
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 35810000 Individualna oprema direktni sporazum 522-8-1-13/18 Uslužnost d.o.o. Sarajevo 3346,20 7 dana 29.12.2017 3346,20 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2018. godinu
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 direktni sporazum BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 870,00 22.01.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 direktni sporazum BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 1512,00 22.01.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim područjima (Zaštićeni pejzaž "Bijambare" i Spomenik prirode "Vrelo Bosne")
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 direktni sporazum DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo 702,00 01.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja
Napomena:

Pojedine usluge se realizuju u skladu s važećim Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 direktni sporazum DERATIZER d.o.o. Sarajevo 2486,02 05.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 9200000 konkurentski zahtjev HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 17835,08 365 dana 08.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova sanacije javnog toaleta na području SP "Vrelo Bosne" te postavljanje pristupne rampe za invalidna lica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
38 39370000 Vodovodne instalacije konkurentski zahtjev SELA d.o.o. Sarajevo 13867,78 20 dana 09.03.2018 13867,78 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem i konrole rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare", ZP "Bentbaša", SP "Skakavac")
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 71900000 Laboratorijske usluge direktni sporazum JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1310,00 365 dana 03.04.2018 1310,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima KS-a
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 77231500 Usluge praćenja ili ocjenjivanja šuma direktni sporazum Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 6973,20 267 dana 04.04.2018 6973,20 267 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluge reparacije i servisa turističkog voza na elektro pogon
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu direktni sporazum ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 3451,50 04.06.2018 3451,50 3 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 85100000 Usluge u području zdravstva direktni sporazum JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo 1224,00 2 dana 22.06.2018 2 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade ažurne geodetske podloge za osnivanje Planinske botaničke bašte na području ZP "Trebević" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge direktni sporazum VYKON d.o.o. Sarajevo 1638,00 7 dana 03.08.2018 1638,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog i urbanog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 konkurentski zahtjev 522-7-1-79-3-9 KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 38043,77 90 dana 30.08.2018 38043,77 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova čišćenja površina u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 45111290 Osnovni komunalni radovi direktni sporazum KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 7020,00 20 dana 31.08.2018 7020,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova adaptacije poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
46 45000000 Građevinski radovi konkurentski zahtjev 522-7-3-85-3-14/18 INTERMING d.o.o. Sarajevo 24633,85 30 dana 05.11.2018 24633,85 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci motokultivatora ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
47 16100000 Mašine za pripremu ili obradu zemlje za poljoprivredu i šumarstvo direktni sporazum BOSŠUMČAJ d.o.o. Sarajevo 3576,69 60 dana 12.11.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci ljetnih službenih uniformi, HTZ opreme i ostale zaštitne opreme ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
48 35810000 Individualna oprema direktni sporazum Uslužnost d.o.o. Sarajevo 5880,42 30 dana 25.12.2018 5880,42 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga testiranja i monitoringa klimatskih uslova pećina sa istraživanjem pećinskog biodiverziteta na području ZP "Bijambare" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
49 73110000 Istraživačke usluge direktni sporazum DVOKUT pro d.o.o. Sarajevo 7020,00 180 dana 27.12.2018 7020,00 180 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske opreme i telefonske centrale ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
50 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine konkurentski zahtjev 522-7-1-131-8-20/18 ALDA d.o.o. Sarajevo 13118,97 15 dana 28.12.2018 13118,97 Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2019. godinu ZPPKS
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
51 66515200 Usluge osiguranja imovine direktni sporazum ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 1025,21 365 dana 31.12.2018 1025,21 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode ZPPKS
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
52 66512000 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja direktni sporazum ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 1800,00 365 dana 31.12.2018 1800,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata, auto-guma i akumulatora ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
53 09134220 Dizelsko gorivo (EN 590) konkurentski zahtjev HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 22086,55 365 dana 01.02.2019 22086,55 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci GPS uređaja ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
54 38112100 Globalni sistemi navigacije i pozicioniranja (GPS ili istovrijedan) direktni sporazum GAUS d.o.o. Tuzla 5733,00 30 dana 22.02.2019 5733,00 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na području Zaštićenog pejzaža "Trebević" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
55 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum ARTING BH d.o.o. Sarajevo 3486,60 60 dana 15.03.2019 3486,60 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci feromonskih preparata za zaštitu šuma ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
56 90720000 Zaštita okoliša direktni sporazum GRUBE d.o.o. Banja Luka 1811,16 30 dana 18.03.2019 1811,16 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na zaštićenim prirodnim područjima ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
57 90921000 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina direktni sporazum DERATIZER d.o.o. Sarajevo 2486,02 365 dana 04.04.2019 2486,02 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga redovnog servisa turističkog voza na elektropogon ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
58 50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu direktni sporazum ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 4656,60 3 dana 10.04.2019 4656,60 3 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode, kontrole rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode ZPPKS
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
59 71900000 Laboratorijske usluge direktni sporazum JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1673,00 365 dana 26.04.2019 1673,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga inventarizacije gljiva na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
60 90700000 Usluge u području zaštite okoliša direktni sporazum Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 4000,00 180 dana 29.04.2019 4000,00 180 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
61 30197643 Papir za fotokopiranje konkurentski zahtjev 522-7-1-64-3-2/19 EXCLUSIVE d.o.o. Zenica 7289,10 2 dana 20.05.2019 7289,10 2 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
62 90700000 Usluge u području zaštite okoliša direktni sporazum Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 6996,60 210 dana 22.05.2019 6996,60 210 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga obilježavanja granica na području Zaštićenog pejzaža "Bentbaša" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
63 80531200 Usluge tehničke obuke direktni sporazum WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 6656,13 30 dana 27.05.2019 6656,13 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluge izrade idejnog rješenja projekta osvjetljenja (rasvjete) pećina na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS
Napomena:

U Skladu s članom 13. Zakona o PDV-u i članu 3. stav 5. i članu 6. Instrukcije o postupku iskazivanja carinskih i poreskih oslobađanja prema Okvirnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, PDV neće biti obračunat.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
64 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum EDECO Group d.o.o. Sarajevo 1800,00 15 dana 07.06.2019 1800,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa i procjene zdravstvenog stanja divljači i vodenih ptica u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
65 77400000 Usluge u području zoologije direktni sporazum Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 6891,30 162 dana 19.07.2019 6891,30 162 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga speleoloških istraživanja neistraženih pećinskih hodnika, istraživanja ekoloških parametara pećinskih staništa u užem kompleksu bijambarskih pećina na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu s članom 6. Instrukcije o postupku iskazivanja carinskih i poreznih oslobađanja prema Okvirnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći IPA II.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
66 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum ENOVA d.o.o. Sarajevo 3986,00 159 dana 22.07.2019 3986,00 159 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
67 22457000 Ulaznice konkurentski zahtjev 522-7-1-66-3-3/19 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 17101,06 3 dana 07.08.2019 17101,06 3 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova na priključku električne energije za bioprečistač na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
68 45315300 Instalacije za snabdijevanje električnom energijom direktni sporazum STEP d.d. Sarajevo 1824,67 15 dana 17.09.2019 1824,67 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i montaži šumskog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
69 03400000 Proizvodi šumarstva i sječe drva konkurentski zahtjev KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 28314,00 90 dana 18.09.2019 28314,00 90 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade idejnog projekta za uređenje posjetiteljske infrastrukture u užem kompleksu bijambarskih pećina na području ZP "Bijambare" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu s članom 6. Instrukcije o postupku iskazivanja carinskih i poreskih oslobađanja prema Okvirnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći IPA II.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
70 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo 2000,00 15 dana 30.09.2019 2000,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade projekta enterijera za prezentacijski prostor na području ZP "Bijambare" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu s članom 6. Instrukcije o postupku iskazivanja carinskih i poreskih oslobađanja prema Okvirnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći IPA II.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
71 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo 2970,00 15 dana 30.09.2019 2970,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga transporta posipnog materijala na području Spomenika prirode "Skakavac" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
72 14210000 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati direktni sporazum Autoprevoznik Mufid Kahriman 1960,00 10 dana 16.10.2019 1960,00 10 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa zemljišta na području ZP "Bijambare" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
73 71351500 Usluge istraživanja tla direktni sporazum Federalni zavod za agropedologiju 1410,00 120 dana 11.11.2019 1410,00 120 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji saobraćajne signalizacije za ograničenje saobraćaja na području ZP "Trebević" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
74 34928000 Saobraćajna oprema direktni sporazum KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo 3834,67 15 dana 22.11.2019 3834,67 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju sistema videonadzora na području SP "Vrelo Bosne" i nadogradnji postojećeg sistema videonadzora na području ZP "Bijambare" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
75 32323500 Oprema za videonadzor direktni sporazum SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo 6165,31 30 dana 04.12.2019 6165,31 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci drvene građe ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
76 44191000 Razni građevinski materijali od drva direktni sporazum OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo 1907,10 7 dana 10.12.2019 1907,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2020. godinu ZPPKS
Napomena:

Ove usluge su izuzete od PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
77 66515200 Usluge osiguranja imovine direktni sporazum ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 792,87 365 dana 31.12.2019 792,87 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci nafte i naftnih derivata, akumulatora i sijalica ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
78 09130000 Nafta i destilati konkurentski zahtjev HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 21699,40 350 dana 16.01.2020 21699,40 350 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga održavanja i servisa bioprečistača na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare" i SP "Vrelo Bosne") ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
79 45259200 Popravak i održavanje uređaja za prečišćivanje direktni sporazum REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša 2620,80 60 dana 23.01.2020 2620,80 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na zaštićenim prirodnim područjima ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
80 90921000 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina direktni sporazum DERATIZER d.o.o. Sarajevo 2435,07 365 dana 29.01.2020 2435,07 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluge procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
81 77231500 Usluge praćenja ili ocjenjivanja šuma direktni sporazum Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5826,60 290 dana 09.03.2020 5826,60 290 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci betonskih poklopaca za šahtove na području ZP "Trebević" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
82 44114200 Proizvodi od betona direktni sporazum AME d.o.o. Breza 1263,60 15 dana 10.03.2020 1263,60 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa i procjene zdravstvenog stanja divljači i vodenih ptica na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
83 77400000 Usluge u području zoologije direktni sporazum Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5999,99 240 dana 28.04.2020 5999,99 240 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće s uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora i površinskih voda kao i analize vode na teške metale na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
84 90921000 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina direktni sporazum JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 2797,50 365 dana 28.04.2020 2797,50 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga obilježavanja granica na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
85 71355000 Geodetske usluge direktni sporazum WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 5721,30 30 dana 04.05.2020 5721,30 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci višenamjenskog zglobnog rajdera ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
86 16000000 Poljoprivredne mašine direktni sporazum BOSŠUMČAJ d.o.o. Sarajevo 6903,05 7 dana 12.05.2020 6903,05 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci bicikala na području ZP "Bijambare" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
87 34430000 Bicikli direktni sporazum UNIS d.d. Sarajevo 4851,52 5 dana 18.05.2020 4851,52 5 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za izvođenje radova iscrtavanja horizontalne signalizacije na području ZP "Bentbaša" odnosno iscrtavanja uzdužne oznake za biciklističku stazu Bentbaša- Dariva zatim oznake biciklističke staze te strelice za smjer kretanja ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
88 45233162 Građevinski radovi na biciklističkim stazama direktni sporazum KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo 2421,90 15 dana 04.06.2020 2421,90 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade replika za postavku u prezentacijskom prostoru ZP "Bijambare" u svrhu realizacije Programa prekogranične saradnje jadransko-jonske regije "The Adriatic Ionian Programm - ADRION" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu s članom 6. Instrukcije o postupku iskazivanja carinskih i poreznih oslobađanja prema Okvirnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta predpristupne pomoći IPA II.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
89 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum Univerzitet u Sarajevu Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu 4987,50 60 dana 26.06.2020 4987,50 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
90 30197643 Papir za fotokopiranje direktni sporazum AVDIĆ 3A d.o.o. Sarajevo 3558,26 160 dana 20.07.2020 3558,26 160 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izvođenja istražnih radova i izrade elaborata o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
91 71351910 Geološke usluge direktni sporazum WINNER d.o.o. Sarajevo 7020,00 15 dana 07.09.2020 7020,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i montaži sportsko-rekreativnih sprava i dječijeg igrališta na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
92 37535200 Oprema za dječija igrališta konkurentski zahtjev BABEL d.o.o. Sarajevo 26208,00 60 dana 18.09.2020 26208,00 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju radova na uređenju šumskih sastojina na području ZP "Trebević" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
93 77200000 Šumarske usluge konkurentski zahtjev NINECO d.o.o. Sarajevo 14496,30 15 dana 25.09.2020 14496,30 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga sistematskog pregleda radnika KJU za zaštićena prirodna područja ZPPKS
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
94 85147000 Zdravstvene usluge u preduzećima direktni sporazum JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 1160,00 15 dana 07.10.2020 1160,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju računarske opreme, pratećih licenciranih softvera po LOT-u 1 ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
95 30000000 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške konkurentski zahtjev ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 18470,79 30 dana 09.10.2020 18470,79 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju tehničke opreme po LOT-u 2 ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
96 32323500 Oprema za videonadzor konkurentski zahtjev SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo 7891,65 30 dana 09.10.2020 7891,65 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci tonera ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
97 direktni sporazum 4405,05 180 dana 26.10.2020 4405,05 180 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
98 22462000 Promotivni materijal direktni sporazum 5569,32 180 dana 04.11.2020 5569,32 180 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa zemljišta na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
99 71351500 Usluge istraživanja tla direktni sporazum Federalni zavod za agropedologiju 1755,00 60 dana 09.11.2020 1755,00 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci službenih uniformi, HTZ opreme i ostale zaštitne opreme ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
100 35810000 Individualna oprema direktni sporazum Uslužnost d.o.o. Sarajevo 5651,10 15 dana 16.11.2020 5651,10 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na toaletu u okviru zgrade poslovnice na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
101 45213100 Građevinski radovi na poslovnim zgradama direktni sporazum IZOMONT INŽINJERING d.o.o. Sarajevo 2311,92 7 dana 17.11.2020 2311,92 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade projektne dokumentacije za pješačku stazu u Srednjoj bijambarskoj pećini na području ZP "Bijambare" u svrhu realizacije Programa prekogranične saradnje za područje jadransko-jonske regije "The Adriatic Ionian Program" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu s članom 6. Instrukcije o postupku iskazivanja carinskih i poreznih oslobađanja prema Okvirnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta predpristupne pomoći IPA II ("Sl. glasnik BiH", broj 91/15).

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
102 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum ARTING BH d.o.o. Sarajevo 1990,00 10 dana 17.11.2020 1990,00 10 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga snimanja promotivnog filma o zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
103 79342200 Usluge reklamiranja direktni sporazum JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 7020,00 15 dana 17.11.2020 7020,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade bioportala za prikaz zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
104 48000000 Programski paketi i informacijski sistemi konkurentski zahtjev GAUSS d.o.o. Tuzla 23166,00 90 dana 30.11.2020 23166,00 90 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga popravke i servisa računarske opreme ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
105 50312000 Održavanje i popravak kompjuterske opreme direktni sporazum ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 3422,25 60 dana 07.12.2020 3422,25 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga geodetskog snimanja speleoloških objekata na području ZP "Bijambare" u svrhu realizacije Programa prekogranične saradnje za područje jadransko-jonske regije ZPPKS
Napomena:

Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu s članom 6. Instrukcije o postupku iskazivanja carinskih i poreznih oslobađanja prema Okvirnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta predpristupne pomoći IPA II ("Sl. glasnik BiH", broj 91/15).

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
106 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum ARTING BH d.o.o. Sarajevo 3990,00 15 dana 10.12.2020 3990,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i montaži izložbenih vitrina radi opremanja enterijera za prezentacijski prostor Speleo-muzeja na području ZP "Bijambare" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu s članom 6. Instrukcije o postupku iskazivanja carinskih i poreznih oslobađanja prema Okvirnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta predpristupne pomoći IPA II ("Sl. glasnik BiH", broj 91/15).

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
107 39171000 Izložbene vitrine direktni sporazum RAMA GLAS d.o.o. Sarajevo 3107,85 14 dana 17.12.2020 3107,85 14 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenje radova na popločavanju prostora ispred Srednje bijambarske pećine na području ZP "Bijambare" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu s članom 6. Instrukcije o postupku iskazivanja carinskih i poreznih oslobađanja prema Okvirnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta predpristupne pomoći IPA II ("Sl. glasnik BiH", broj 91/15).

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
108 45000000 Građevinski radovi direktni sporazum SELA d.o.o. Sarajevo 4910,00 7 dana 24.12.2020 4910,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenje radova na popločavanju ispred Srednje bijambarske pećine na području ZP "Bijambare" ZPPKS
Napomena:

Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu s članom 6. Instrukcije o postupku iskazivanja carinskih i poreznih oslobađanja prema Okvirnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta predpristupne pomoći IPA II ("Sl. glasnik BiH", broj 91/15).

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
109 45000000 Građevinski radovi direktni sporazum SELA d.o.o. Sarajevo 4910,00 7 dana 24.12.2020 4910,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga sanacije i primjene uzgojnih mjera na stablima u Velikoj aleji na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
110 77211500 Usluge održavanja drveća direktni sporazum KJKP "Park" d.o.o.Sarajevo 6786,00 5 dana 25.12.2020 6786,00 5 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade urbanističkog rješenja za potrebe izrade urbanističkog projekta "Planinska botanička bašta Trebević" i to faze: Idejno urbanističko rješenje i Idejni projekat saobraćaja s nivelacijom ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
111 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu 7020,00 60 dana 28.12.2020 7020,00 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i transportu posipnog materijala - rizle u svrhu uređenja pješačkih staza ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
112 14210000 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati konkurentski zahtjev KM INŽINJERING d.o.o. Sarajevo 4563,00 2 dana 30.12.2020 4563,00 2 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode ZPPKS
Napomena:

Ove usluge su izuzete od PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
113 66512000 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja direktni sporazum SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo 2512,00 365 dana 31.12.2020 2512,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
114 09130000 Nafta i destilati konkurentski zahtjev HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 20066,49 25.01.2021 20066,49 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće s uzorkovanjem te analize rezidualnog flora i monitoringa vode za piće na sadržaj teških metala za 2021. godinu ZPPKS
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
115 71620000 Usluge analize direktni sporazum JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1840,00 365 dana 28.01.2021 1840,00 365 dana Nije bilo izmjena