You are here

Početak

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2021. godinu ZPPKS

Bosnian
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
03.03.2021
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene): 
JRN/CPV: 
90921000 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2021