You are here

Početak » Preuzimanja

Zakonska regulativa

1 - Zakoni
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH', )
Uredba o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode ('Službene novine FBiH', 14/16)
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 22/16)
Zakon o vodama ('Službene novine FBiH', )
Uredba NATURA 2000 - zaštićena područja u Europi ('Službene novine FBiH', 43/11)
Zakon o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH', )
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo', 6/10)
2 - Prostorni planovi
Prostorni plan posebnog područja prirodnog naslijeđa "Vodopad Skakavac" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 32/09)
Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 23/09)
3 - Odluke
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju KJU za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo', 15/14)
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo', 6/10)
Odluka o držanju stoke na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 17/16)
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo', )
Odluka o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima - fijakerima ('Službene novine Kantona Sarajevo', 28/14)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica sa zaprežnim vozilima - fijakerima ('Službene novine Kantona Sarajevo', 27/16)
Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva ('Službene novine FBiH', 7/14)
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/17)
4 - Pravilnici
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima ('Službene novine FBiH', )

Stranice