You are here

Početak » Preuzimanja

Zakonska regulativa

1 - Zakoni
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Trebević" ('Službene novine Kantona Sarajevo', Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević''-01.pdf)
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Bentbaša" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/17)
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo', 6/10)
Zakon o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode ('Službene novine Kantona Sarajevo', 11/10)
Zakon o šumama ('Službene novine Kantona Sarajevo', 5/13)
Zakon o lovstvu ('Službene novine FBiH', 4/06)
Zakon o zaštiti prirode ('Službene novine FBiH', 66/13)
2 - Prostorni planovi
Prostorni plan posebnog područja prirodnog naslijeđa "Vodopad Skakavac" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 32/09)
Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 23/09)
3 - Odluke
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo', 6/10)
Odluka o držanju stoke na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 17/16)
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo', )
Odluka o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima - fijakerima ('Službene novine Kantona Sarajevo', 28/14)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica sa zaprežnim vozilima - fijakerima ('Službene novine Kantona Sarajevo', 27/16)
Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva ('Službene novine FBiH', 7/14)
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/17)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju KJU za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo', 15/14)
Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićeni pejzaž "Trebević ('Službene novine Kantona Sarajevo', 48/16)
4 - Pravilnici
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade Studije uticaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš ('Službene novine FBiH', )

Stranice