You are here

Početak » Nabavke

Javne nabavke

Ukupno 374
E.g., 26.10.2020
E.g., 26.10.2020
E.g., 26.10.2020
E.g., 26.10.2020
E.g., 26.10.2020
E.g., 26.10.2020
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru ponuđača za usluge izrade promotivnog filma o zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPK Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.10.2020 7020,00
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku tonera ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 4405,05
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade bioportala za prikaz zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 23166,00
Ugovor o vršenju usluga sistematskog pregleda radnika KJU za zaštićena prirodna područja ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 1160,00 1160,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Odluga o izboru ponuđača za usluge nabavke, isporuke i instaliranja ostale tehničke opreme ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2020 7891,65
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga sistematskog pregleda radnika ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2020 1160,00
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje računarske opreme i pratećih licenciranih softvera ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.09.2020 18470,79
Ugovor o vršenju radova na uređenju šumskih sastojina na području ZP "Trebević" ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2020 14496,30 14496,30 NINECO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži sportsko-rekreativnih sprava i dječijeg igrališta na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.09.2020 26208,00 26208,00 BABEL d.o.o. Sarajevo
Obavještenje o vršenju usluge izrade bioportala za prikaz zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.09.2020
Ugovor o vršenju usluga izvođenja istražnih radova i izrade elaborata o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2020 7020,00 7020,00 WINNER d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka nabavke usluga izrade bioportala za prikaz zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.09.2020
Ispravka obavještenja o nabavci, isporuci i intaliranju računarske opreme ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.09.2020
Odluka o izboru ponuđača za usluge izrade digitalne štampe na ceradnom materijalu u svrhu opremanja prezentacijskog prostora na području ZP "Bijambare" - PROJEKAT ADRION ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2020 1749,00
Obavještenje o nabavci, isporuci i instaliranju računarske opreme, pratećih licenciranih softvera te ostale digitalne opreme ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2020
Odluka o izboru ponuđača za usluge izvođenja istražnih radova i izrade elaborata o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu Trebević ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 7020,00
Obavještenje o vršenju usluga izvođenja radova na uređenju šumskih sastojina na području Zaštićenog pejzaža "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.08.2020
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na uređenju šumskih sastojina na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2020
Obavještenje o vršenju usluga izrade bioportala za prikaz zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2020
Izmjene i dopune Plana nabavke robe, usluga i radova KJU za zaštićena prirodna područja za 2020.godinu ZPPKS Plan nabavki 09.07.2020
Obavještenje o vršenju usluga izvođenja radova na uređenju šumskih sastojina na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.07.2020
Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2020 3558,26 3558,26 AVDIĆ 3A d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.07.2020 3558,26
Ugovor o vršenju usluga izrade replika za postavku u prezentacijskom prostoru ZP "Bijambare" u svrhu realizacije Programa prekogranične saradnje jadransko-jonske regije "The Adriatic Ionian Programm - ADRION" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 4987,50 4987,50 Univerzitet u Sarajevu Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu sportsko-rekreativnih sprava i dječijeg igrališta na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.06.2020 26208,00
Odluka o izboru ponuđača za izradu replika za postavku u prezentacijskom prostoru na području ZP "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2020 4987,50
Ugovor za izvođenje radova iscrtavanja horizontalne signalizacije na području ZP "Bentbaša" odnosno iscrtavanja uzdužne oznake za biciklističku stazu Bentbaša- Dariva zatim oznake biciklističke staze te strelice za smjer kretanja ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 2421,90 2421,90 KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova iscrtavanja horizontalne signalizacije na području ZP "Bentbaša ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2020 2421,90
Ispravka obavještenja o nabavci, isporuci i montaži sportsko-rekreativnih sprava i dječijeg igrališta na području ZP "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.05.2020
Ugovor o nabavci i isporuci bicikala na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 4851,52 4851,52 UNIS d.d. Sarajevo
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova iscrtavanja horizontalne signalizacije na području ZP "Bentbaša" ZPPKS Plan nabavki 20.05.2020
Obavještenje o nabavci, isporuci i montaži sportsko-rekreativnih sprava i dječijeg igrališta na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.05.2020
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku bicikala za rekreaciju ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2020 4851,52
Ugovor o nabavci i isporuci višenamjenskog zglobnog rajdera ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 6903,05 6903,05 BOSŠUMČAJ d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku višenamjenskog zglobnog rajdera s volanom ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2020 6903,05
Odluka o utvrđivanju Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2020. godinu ZPPKS Plan nabavki
Ugovor o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće s uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora i površinskih voda kao i analize vode na teške metale na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 2797,50 2797,50 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga monitoringa i procjene zdravstvenog stanja divljači i vodenih ptica na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 5999,99 5999,99 Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Ugovor o vršenju usluga obilježavanja granica na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 5721,30 5721,30 WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa divljači i vodenih ptica na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 5999,99
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga obilježavanja granica na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 5721,30
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće s uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora i površinskih voda kao i analize vode na teške metale na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 2797,50
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode s uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora i analize površinskih voda za 2020. godinu Plan nabavki
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga obilježavanja granica SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Plan nabavki 16.04.2020
Ugovor o nabavci i isporuci betonskih poklopaca za šahtove na području ZP "Trebević" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 1263,60 1263,60 AME d.o.o. Breza
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku betonskih poklopaca za šahtove na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2020 1263,60
Ugovor o vršenju usluge procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2020 5826,60 5826,60 Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo za 2020. godinu ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020 5826,60
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke betonskih poklopaca za zatvaranje šahtova/otvora duž bob-staze na području ZP "Trebević" ZPPKS Plan nabavki 28.02.2020
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke feromonskih preparata za primamljivanje šestozubog i osmozubog smrčinog potkornjaka i feromonskih preparata za primamljivanje trozubog i šestozubog borovog potkornjaka radi zaštite šuma ZPPKS Plan nabavki 04.02.2020
Ukupno po stranici 141.421,71 93.215,52 93.215,52

Stranice