You are here

Početak » Nabavke

Osnovni elementi ugovora


Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2018. godinu
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 direktni sporazum BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 870,00 22.01.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 direktni sporazum BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 1512,00 22.01.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim područjima (Zaštićeni pejzaž "Bijambare" i Spomenik prirode "Vrelo Bosne")
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 direktni sporazum DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo 702,00 01.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja
Napomena:

Pojedine usluge se realizuju u skladu s važećim Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 direktni sporazum DERATIZER d.o.o. Sarajevo 2486,02 05.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 konkurentski zahtjev HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 17835,08 365 dana 08.02.2018 Nije bilo izmjena