You are here

Početak » Nabavke

Osnovni elementi ugovora


Ugovor o vršenju usluga monitoringa šišmiša na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare"
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 direktni sporazum Udruženje "Centar za krš i speleologiju" Sarajevo 2500,00 365 dana 27.10.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci GIS sistema
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 direktni sporazum GDI d.o.o. Sarajevo 4500,00 01.11.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga revizije Plana upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 direktni sporazum Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu 5950,00 09.11.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa biodiverziteta u Zaštićenom pejzažu "Bijambare" zppks
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 direktni sporazum Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5967,00 240 dana 12.12.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim područjima u Kantonu Sararajevo zppks
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 konkurentski zahtjev 522-7-237-3-10/17 GUMA M d.o.o. Mostar 33462,00 26.12.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 konkurentski zahtjev 522-7-1-244-3-11/17 SENIGOR d.o.o. Sarajevo 10995,75 29.12.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci zimskih uniformi za nadzornike prirode
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 direktni sporazum 522-8-1-13/18 Uslužnost d.o.o. Sarajevo 3346,20 29.12.2017 Nije bilo izmjena