You are here

Početak

Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem i konrole rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare", ZP "Bentbaša", SP "Skakavac")

Bosnian
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
71900000 Laboratorijske usluge
Ugovor potpisan sa: 
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
03.04.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1310,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
1310,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
365
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018