You are here

Početak

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga procjene zdravstvenog stanja šuma na prostorima SP "Skakavac", ZP "Bijambare" i ZP "Trebević" ZPPKS

Bosnian
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
12.02.2021
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene): 
JRN/CPV: 
77231500 Usluge praćenja ili ocjenjivanja šuma
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2021