You are here

Početak

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke za radove na čišćenju površine u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS

Bosnian
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
08.08.2018
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene): 
JRN/CPV: 
45111290 Osnovni komunalni radovi