You are here

Početna » Bijambare

Bijambare

Kad se iz doline rijeke Ljubine magistralnom cestom Sarajevo - Tuzla popne za kojih 150 metara nadmorske visine, putnik se nađe na početku prostrane Nišićke visoravni. Prema zapadu i sjeveru pružaju se valovite planinske livade, a prema jugu i istoku velike i guste šume. Na nekoliko mjesta pojavljuju se i stjenoviti krečnjački grebeni, koji cijelom pejzažu daju obilježja jedinstvene prirodne cjeline. Izradom elaborata "Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Bijambare", čiji je nosilac projekta Kantonalni zavod za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo , u saradnji sa Centrom za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, identifikovane su i potvrđene visoke prirodne vrijednosti šireg područja Bijambara, te je na osnovu njih na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 25.09.2003. godine, donesen Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža Bijambare.

Zakonom je definisana kategorija zaštite, određene granice i ukupna površina obuhvata, zoniranje prostora (zavisno od stepena zaštite utvrđene su tri zaštitne zone), mjere zaštite, vrste intervencija, kao i korištenje i upravljanje ovim prostorom. Zaštićeni pejzaž "Bijambare" obuhvata površinu od 497 ha i ustanovljen je u cilju očuvanja pejzaža, naučnog istraživanja, ekološke edukacije i vaspitanja, te rekreacije i turizma.