You are here

Početak

Obavještenje o Srednjoj bijambarskoj pećini

Kao i prethodnih godina, zbog zaštite šišmiša koji se nalaze na Crvenoj listi ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva Federacije BiH, Srednja bijambarska pećina je zatvorena za posjetioce od 1. decembra 2019. do 31. marta 2020. godine.