You are here

Početak » Aktuelno

Novosti

06.06.2013

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 5. juna 2013. godine održana je biciklijada od početka Velike aleje do Vrela Bosne, na kojoj je učestvovalo više od stotinu učenika ilidžanskih osnovnih i srednjih škola.


04.06.2013

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA), od 28. do 29. maja 2013. godine u hotelu „Sarajevo“, u Sarajevu, održana je međunarodna konferencija na temu „Rastući ekološki problemi u Bosni i Hercegovini i eko-inovacije kao moguće rješenje za tretman otpadnih voda“, na kojoj su učestvovali i predstavnici Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja.


04.06.2013

U organizaciji Regionalnog centra za zaštitu okoliša za centralnu i istočnu Evropu, u saradnji sa Austrijskom agencijom za razvoj i saradnju, od 27. do 30. maja 2013. godine u Budvi održan je regionalni trening na temu “Upravljanje prirodnim resursima sa specijalnim fokusom na prakse u upravljanju šumama”.


23.05.2013

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 22. maja 2013. godine na Bijambarama je obilježen Svjetski dan biološke raznolikosti. Bogat i vrlo interesantan program izveli su učenici Osnovne škole „Hašim Spahić“ iz Ilijaša.


20.05.2013

U organizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji s francuskim gradom Montpellierom, gdje se nalazi sjedište Medivercities sekretarijata, ICLEI – lokalnim vlastima za održivost i Sekretarijatom Konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznolikosti, od 15. do 17.


14.05.2013

Na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“ u toku su intenzivni radovi na izgradnji edukacionog centra na prostoru nekadašnjeg planinarskog doma. Radove izvodi odabrana firma iz Sarajeva i trajat će do sredine juna.


07.05.2013

Vrelo Bosne, Bijambare i Skakavac tokom prvomajskih praznika posjetilo je približno 8.000 ljudi. Najposjećenije područje bilo je Vrelo Bosne sa skoro 4.000, zatim Bijambare sa 3.000, a na Skakavcu je bilo nešto više od 1.000 posjetilaca.


23.04.2013

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 22. aprila 2013. godine, na Vrelu Bosne, obilježen je Dan planete Zemlje.


23.04.2013

Učesnici seminara „Primjena fitosanitarnih standarda u šumarstvu“, koji je u organizaciji FAO održan u Sarajevu, posjetili su 17. aprila područje Zaštićenog pejzaža „Bijambare“.


10.04.2013

Na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“, 4. aprila 2013. godine izvršena je primopredaja planinarskog doma „Bijambare“ između Vlade Kantona Sarajevo odnosno Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo s jedne i Općine Ilijaš odnosno Planinarskog društva „Ilijaš“ s druge strane.


Stranice